Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

Datum 11-12-2015 - 12:09

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer de aangekondigde novelle bij het Belastingplan 2016 ingediend. Hierin is het volgende opgenomen:

De arbeidskorting wordt vanaf 2017 trager afgebouwd. Het afbouwpercentage van de arbeidskorting wordt met ingang van 1 januari 2017 met 0,4%-punt verlaagd.

De hoge ouderenkorting wordt met ingang van 1 januari 2017, ten opzichte van het basispad dat volgt uit het Belastingplan 2016, met € 54 verhoogd.

Het heffingvrije vermogen voor box III wordt in 2016 met € 3.000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen uit op € 24.437.

Het tarief in de tweede en de derde schijf van de LB en IB wordt in 2016 met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt minder verlaagd ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komen de tarieven van de tweede en derde schijf daarmee uit op 12,25%, onderscheidenlijk 40,4%.


Naar de algemene nieuwspagina