Verhagen Administraties

Nieuws


Kleineondernemersregeling (KOR)

Datum 09-10-2019 - 20:50

Met ingang van het jaar 2020 wordt de huidige KOR vervangen door een nieuwe regeling. Met het toepassen van de oude Kleineondernemersregeling kan onder voorwaarden geen of minder BTW afgedragen worden.

De nieuwe regeling gaat uit van de omzet per jaar. Wanneer de omzet per jaar lager is dan € 20.000,= kan de nieuwe KOR toegepast worden en duurt dan 3 jaar. U hoeft dan geen BTW meer af te dragen maar kunt ook geen BTW meer terugvragen. Ook hoeven er geen BTW aangiften meer ingediend te worden.
Volledig bericht...


Fiscus houdt de bitcoin in de gaten

Datum 12-12-2017 - 20:29

De bitcoin is de laatste tijd vaak in het nieuws. Maar de Belastingdienst houdt het een en ander in de gaten. Ook wanneer onlangs aangeschafte bitcoins nog in de digitale portefeuille zitten, moet ieder jaar de waarde in euro’s aangegeven worden. Volledig bericht...


Wel aftrek BTW incorrecte factuur

Datum 12-10-2016 - 10:35

Wanneer een inkoopfactuur fouten bevat mag een BTW plichtig bedrijf de Omzetbelasting niet in mindering brengen op de aangifte. Volledig bericht...


Vermindering te betalen bedrag voorlopige aanslag 2016

Datum 10-02-2016 - 10:39

Indien u een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2016 heeft ontvangen kunt u een bedrag in mindering brengen. Volledig bericht...


Belastingdienst kan een Besloten Vennootschap in een Fiscale Eenheid aansprakelijk stellen

Datum 20-01-2016 - 13:56

Bij schulden voor de Omzetbelasting van een FE kan de Fiscus een individuele B.V. welke onderdeel van deze FE is, aansprakelijk stellen. Dit blijkt uit een vonnis van het Gerechtshof te Amsterdam. Volledig bericht...


Fiscus stuurt aangiftebrief Omzetbelasting 2016 later

Datum 16-12-2015 - 13:48

Ondernemers krijgen de aangiftebrief voor de BTW dit jaar later dan anders. De Belastingdienst stuurt deze brief kort voor de aangiftedatum van het eerste tijdvak van 2016. Volledig bericht...


Belastingplan 2016 naar Tweede Kamer

Datum 11-12-2015 - 12:09

De staatssecretaris heeft bij de Tweede Kamer de aangekondigde novelle bij het Belastingplan 2016 ingediend. Hierin is het volgende opgenomen:

De arbeidskorting wordt vanaf 2017 trager afgebouwd. Het afbouwpercentage van de arbeidskorting wordt met ingang van 1 januari 2017 met 0,4%-punt verlaagd. Volledig bericht...


Invordering van aanslagen Fiscus door verjaring niet meer mogelijk

Datum 09-12-2015 - 16:35

De inspecteur legde op 14 en 31 oktober 2000 aan BV X aanslagen Vpb 1997 en 1998 op. Nadat BV X hiertegen bezwaar had gemaakt, verleende de ontvanger op respectievelijk 13 november en 12 december 2000 uitstel van betaling totdat was beslist op de bezwaarschriften. BV X sloot vervolgens in 2004 een vaststellingsovereenkomst met de inspecteur en trok naar aanleiding daarvan op 20 september 2006 en 7 maart 2007 haar bezwaarschriften in. Volledig bericht...


Eigenwoningforfait blijft hetzelfde in 2016

Datum 02-12-2015 - 23:21

Het eigenwoningforfait voor 2016 blijft gelijk aan dat van 2015 en blijft 0,75% voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.050.000. Het maximale aftrekpercentage voor de kosten van de eigen woning zal wel met 0,5%-punt dalen van 51% naar 50,5%. Volledig bericht...


Grote ondernemingen gaan meer Vennootschapsbelasting betalen

Datum 27-11-2015 - 12:45

Grote ondernemingen zetten vaak fiscale constructies op om zo min mogelijk belasting te betalen. Het Europees Parlement heeft recent verschillende aanbevelingen gedaan om dat te veranderen. Volledig bericht...


Belastingdienst gaat scherp letten op ontwijken box 3

Datum 24-11-2015 - 21:04

Per 2017 gaat u mogelijk meer belasting betalen over uw vermogen door de invoering van een nieuw systeem voor de vermogensrendementsheffing. Indien nodig zal staatssecretaris Wiebes van Financiën in het Belastingplan 2017 extra maatregelen nemen om ontwijkingsconstructies te voorkomen. Volledig bericht...


Koopprijs bij executieveiling niet gelijk aan WOZ waarde

Datum 20-11-2015 - 14:27

Hof Amsterdam heeft onlangs bevestigd dat de koopprijs die men betaalt op een executoriale veiling voor een woning in beginsel geen geschikte grondslag vormt voor de WOZ-waarde. Volledig bericht...


Boetes fiscus aanslagen IB zijn te hoog

Datum 17-11-2015 - 13:04

Als u na 1 januari 2015 een aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen over de jaren 2011, 2012 en/of 2013 met een verzuimboete, is de kans groot dat deze verzuimboete te hoog is. De Belastingdienst stuurt u dan een vermindering. Volledig bericht...


IMF wil verandering van de Nederlandse belastingen

Datum 14-11-2015 - 12:59

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet het belastingstelsel in ons land flink worden aangepakt. De bestaande regels stimuleren namelijk de opbouw van schulden veel te veel. Volledig bericht...


Formulier Belastingdienst gebruiken voor VA 2016

Datum 10-11-2015 - 14:17

Voor het wijzigen, stopzetten of aanvragen van een VA Inkomstenbelasting moet u het online formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016 gebruiken. Dit formulier hoeft u niet te downloaden, maar vult u in en verstuurt u het op Mijn Belastingdienst via uw persoonlijke pagina. Als u al standaard een voorlopige aanslag ontvangt, kunt u die van 2016 tussen half november en eind januari verwachten. Volledig bericht...


Naheffing parkeerbelasting voor invoeren verkeerd kenteken niet mogelijk

Datum 06-11-2015 - 11:04

De gemeente Amsterdam kent sinds juli 2013 het zogenoemde kentekenparkeren, waarbij bij betaling van de parkeerbelasting bij de parkeerautomaat ook het kenteken moet worden ingetoetst. Wie een verkeerd kenteken invoert, ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hof Amsterdam heeft nu in negen zaken beslist dat naheffing in dat geval niet mogelijk is, omdat de parkeerders de verschuldigde parkeerbelasting wel hebben voldaan. Volledig bericht...


Drempel omlaag voor maandopgaaf ICP per 2016

Datum 02-11-2015 - 15:19

Het drempelbedrag voor de opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) daalt per 2016 van € 100.000 naar € 50.000. Staatssecretaris Wiebes van Financiën brengt hiermee de Nederlandse regels in overeenstemming met de BTW-richtlijn. Volledig bericht...


Belastindienst gaat ook inlogmethode van bank gebruiken

Datum 29-10-2015 - 18:23

Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting in 2016 krijgt u de keuze of u wilt inloggen met DigiD of met de inlogmethode van uw bank. De Fiscus start volgend jaar met een proef om deze nieuwe inlogmethode te testen. Volledig bericht...


Geruisloze inbreng van aandeel fonds in een B.V.

Datum 27-10-2015 - 09:39

Rechtbank Gelderland is het met Hof Amsterdam en Hof Arnhem-Leeuwarden eens dat een participant in een besloten scheepvaartfonds zijn participatie in dat fonds geruisloos kon inbrengen in een bv. Hij was met betrekking tot de participatie immers aan te merken als een ondernemer. Volledig bericht...


Boete als u op een onjuiste manier BTW aangifte doet

Datum 22-10-2015 - 15:51

U moet de aangifte BTW al vanaf 1 januari 2012 digitaal indienen. Voldoet u daar na 1 januari 2012 niet aan, dan kan de Belastingdienst u volgens Gerechtshof Amsterdam terecht een verzuimboete opleggen. Volledig bericht...


Eerste Kamer akkoord met digitalisering Belastingdienst

Datum 19-10-2015 - 09:55

De komende jaren zal de Belastingdienst steeds meer berichten elektronisch gaan versturen. Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet die dat moet gaan regelen. Volledig bericht...


Vanaf 1 januari 2016 geen WKA depot meer

Datum 15-10-2015 - 11:53

Maakt u op dit moment gebruik van het WKA depot (depot op basis van de Wet ketenaansprakelijkheid) om eventuele inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid te voorkomen, dan is dat per 1 januari 2016 niet meer mogelijk. U kunt dan alleen nog de g-rekening gebruiken. Volledig bericht...


Vanaf 1 januari 2016 ligt het risico naheffing bij werkgever

Datum 12-10-2015 - 11:53

De vervanger van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zorgt ervoor dat uw onderneming per 1 januari 2016 te maken kan krijgen met een naheffingsaanslag of correctieverplichting voor de loonheffingen. De staatssecretaris van Financiën heeft dat recent aangegeven in de memorie van antwoord. Volledig bericht...


Waar blijft visie op oudedagsvoorziening dga

Datum 08-10-2015 - 11:38

Afschaffing van het pensioen in eigen beheer! Deze door staatssecretaris Wiebes van Financiën geschetste optie als mogelijke oplossing voor de problemen met het eigenbeheer pensioen is verrassend. Dit lost in letterlijke zin het pensioen van de dga op, maar het is geen oplossing van het probleem. De visie ontbreekt voor een adequate pensioenopbouw voor de ondernemer met een eigen bv. Volledig bericht...


Gebruikelijk loon ook van toepassing voor parttimer

Datum 05-10-2015 - 12:08

Werkt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) slechts parttime voor uw bv, dan geldt toch het volledige gebruikelijk loon als u essentiële werkzaamheden voor uw bv verricht. Dit blijkt uit een recente zaak van Gerechtshof Amsterdam.

In deze rechtszaak ging het om een dga die met zijn bv een uitzendbureau dreef. De dga werkte slechts parttime; hij was al jaren arbeidsongeschikt en werkte gemiddeld slechts vijf uur per week. Het meeste werk werd gedaan door zijn vrouw, die zelf geen aandeelhouder van de bv was. De dga kreeg weliswaar betaald, maar dit bedrag bleef ver achter bij het gebruikelijk loon. Zijn vrouw ontving wel een loon dat in de buurt kwam van het gebruikelijk loon. De Belastingdienst vond echter dat de dga zelf ook het gebruikelijk loon moest verdienen. De bv stapte naar de rechter. Volledig bericht...


Box 3 heffing naar werkelijk rendement heeft toch de voorkeur

Datum 01-10-2015 - 15:18

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen moet aansluiten bij het werkelijke rendement. Dit blijkt uit de eerste dag van de algemene financiële beschouwingen.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een voorstel gedaan om de heffing over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) per 2017 meer aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement. Het voorstel gaat echter nog steeds uit van veronderstelde rendementen. De Raad van State had al veel kritiek op het plan. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft echter aangegeven dat het op dit moment voor de Belastingdienst niet mogelijk is om reële rendementen te berekenen en te controleren. Volledig bericht...


Aangifte Inkomstenbelasting per 2017 alleen nog maar digitaal

Datum 28-09-2015 - 13:40

Moet u per 2017 als particulier een aangifte inkomstenbelasting indienen, dan kan dat alleen nog maar digitaal. Dit is het gevolg van het wetsvoorstel Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Volledig bericht...


BV niet aansprakelijk voor VPB schuld

Datum 11-09-2015 - 12:12

De Belastingdienst mag een rechtspersoon niet aansprakelijk stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB). Advocaat generaal IJzerman geeft in zijn conclusie aan dat in de wet duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijk persoon. Volledig bericht...


Geen verrekening voor de niet afgedragen dividendbelasting door BV

Datum 03-09-2015 - 13:44

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) een dividend ontvangt en zou moeten weten dat zijn bv de ingehouden dividendbelasting niet heeft afgedragen, mag hij die dividendbelasting niet verrekenen met de inkomstenbelasting. Rechtbank Noord-Holland kwam onlangs tot dit oordeel. Volledig bericht...


Belasting aanschaf en bijtelling plug in hybrides omhoog

Datum 26-08-2015 - 08:47

De autobelasting voor plug in hybrides gaat de komende jaren flink stijgen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen die de Staatssecretaris dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is in bezit van RTL Nieuws. Volledig bericht...


Voor 1 oktober 2015 buitenlandse btw terugvragen over 2014

Datum 19-08-2015 - 11:53

Ondernemers kunnen uiterlijk 30 september 2015 een teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst voor de btw die zij in 2014 in andere EU landen hebben betaald. Deze datum is bindend. Volledig bericht...


Aangepaste regels voor verzekeringsplicht directeur grootaandeelhouder

Datum 29-07-2015 - 11:23

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) kunt u wel of niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Voor het bepalen van deze verzekeringsplicht moet u per 1 januari 2016 rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Volledig bericht...


Reistijd dienstbetrekking ook van belang voor urencriterium

Datum 22-07-2015 - 10:23

Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat bij de toetsing van het urencriterium men ook de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband in aanmerking moet nemen. Volledig bericht...


Pro rata-methode voor de BTW geldt ook bij verlegging

Datum 16-07-2015 - 11:52

Rechtbank Den Haag bevestigt dat bij de berekening van de aftrekbare voorbelasting men de pro rata-methode niet alleen moet toepassen op gefactureerde btw, maar ook op verlegde btw. Volledig bericht...


Adressen zijn nodig voor sluitende rittenregistratie

Datum 14-07-2015 - 15:33

Met een sluitende rittenregistratie kan een werknemer aantonen dat hij niet meer dan vijfhonderd privékilometers in de auto heeft gereden. Hiervoor is volgens Gerechtshof Den Haag vereist dat de rittenregistratie ook de begin- en eindadressen bevat. Volledig bericht...


Juiste bank rekeningnummer aan Belastingdienst doorgeven

Datum 09-07-2015 - 12:49

Krijgt u geld terug van de Belastingdienst, dan moet het bankrekeningnummer dat bij de fiscus bekend is wel op uw naam staan. Per 1 juli zet de Belastingdienst namelijk de betaling stop als het rekeningnummer niet klopt. Volledig bericht...


Box 3 meer baseren op werkelijk rendement

Datum 30-06-2015 - 12:58

Het kabinet wil in box 3 van de inkomstenbelasting onderscheid gaan maken tussen verschillende vermogenstitels (spaarsaldo, aandelenportefeuille en onroerend goed). Periodiek gaat de Belastingdienst dan het forfaitaire rendement per vermogenstitel vaststellen. Dit staat in plannen van het kabinet om het belastingstelsel te verbeteren. Volledig bericht...


Slechts twee percentages voor bijtelling auto

Datum 19-06-2015 - 14:40

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil het aantal bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak terugbrengen van vijf naar twee. Daarnaast gaan eigenaren van hybride auto′s meer belasting betalen. Deze plannen staan in de Autobrief 2.0, die recent is uitgelekt. Volledig bericht...


Zelfstandigenaftrek blijft in stand

Datum 05-06-2015 - 11:55

Bij de herziening van het belastingstelsel zal de zelfstandigenaftrek in stand blijven. PvdA en VVD hebben dit recent laten weten bij een discussiebijeenkomst over de zelfstandigenaftrek.

Met de zelfstandigenaftrek kunt u als zelfstandige zonder personeel (zzp′er) een bedrag van maximaal € 7.280 van uw winst in de inkomstenbelasting aftrekken. Er is echter al langer discussie over het wel of niet behouden van deze zelfstandigenaftrek. De kans bestond namelijk dat het kabinet in de plannen voor de belastingherziening een streep zou zetten door de zelfstandigenaftrek. PvdA en VVD hebben nu aangegeven dat het afschaffen van de zelfstandigenaftrek zeker niet de bedoeling is. Volledig bericht...


Namen Nederlandse belastingontduikers door Zwitserland bekend gemaakt

Datum 26-05-2015 - 12:53

Op de website van de Zwitserse belastingdienst zijn de gegevens van Europese belastingontduikers bekendgemaakt. Onder de belastingontduikers bevinden zich ook Nederlanders. Volledig bericht...


BTW regelgeving voor kleine webwinkels eenvoudiger

Datum 19-05-2015 - 14:57

Kleine webwinkels moeten voor de verkoop van elektronische producten zoals films, muziek en e-books het BTW-tarief toepassen van het land waar de consument woont. Dit zorgt voor veel administratieve rompslomp. Om dit op te lossen heeft de PvdA voorgesteld kleine webwinkels te ontzien en een drempelbedrag in te voeren voor het toepassen van de Europese BTW-regels.

Per 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe BTW-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Deze diensten zijn nu namelijk belast in het land waar de klant woont (zowel particulier als ondernemer). De Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) voorkomt dat u in elk land apart BTW-aangifte moet doen. Met deze regeling kunt u de BTW over deze diensten aangeven via één lidstaat van de Europese Unie (EU). U krijgt echter wel te maken met extra administratieve rompslomp, omdat u moet bijhouden waar uw afnemers vandaan komen. Volledig bericht...


Nieuwe Europese btw-regels ontzien kleine webwinkels

Datum 11-05-2015 - 12:21

De Europese Commissie wil een drempel voor de toepassing van de Europese btw-regels invoeren. Kleine webwinkels mogen tot aan dit drempelbedrag het nationale btw-tarief in rekening brengen wanneer zij producten in het buitenland verkopen. Minder administratieve rompslomp dus voor deze internetondernemers. Volledig bericht...


Parkeergegevens blijven voortaan toch geheim voor de Belastingdienst

Datum 01-05-2015 - 11:46

Van de rechter mocht de fiscus voor de controle van de kilometeradministratie de parkeergegevens opvragen bij parkeeraanbieders. Recent heeft de algemeen directeur van de Belastingdienst echter toch aangegeven deze gegevens niet langer op te vragen, omdat hij vond dat de privacy daardoor toch te veel in het geding kwam.

Voorheen heeft het Gerechtshof Den Bosch goedgekeurd dat de Belastingdienst gegevens mocht inzien van de aanbieders van parkeerdiensten zoals SMS Parking. De fiscus wilde de gegevens over kenteken, locatie, datum en tijdstip van het parkeren inzien om de rittenregistraties te controleren. Een sluitende kilometeradministratie kan namelijk de bijtelling voorkomen als er met de auto van de zaak niet meer dan vijfhonderd kilometer privé wordt gereden. Volledig bericht...


Vijf dagen langer de tijd voor belastingaangifte 2014

Datum 01-05-2015 - 11:35

Bedrijven en particulieren die vandaag nog hun belastingaangifte moeten indienen, krijgen de tijd tot en met vijf mei. De verwerking van de ingestuurde aangiften Inkomstenbelasting 2014 verloopt voorspoedig. Hierdoor is er ruimte ontstaan om mensen een paar dagen extra de tijd te geven. Volledig bericht...


Aftrek voorbelasting bij factuur voor het verrichten van de werkzaamheden

Datum 28-04-2015 - 14:27

Ondernemers mogen de BTW in mindering brengen op de aangifte Omzetbelasting die zij van andere ondernemers in rekening krijgen gebracht. Daarbij kan het voorkomen dat de factuur wordt verstuurd voordat de desbetreffende prestatie wordt geleverd. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat ook in deze situaties de voorbelasting aftrekbaar is op het moment waarop de afnemer de factuur heeft ontvangen. Volledig bericht...


Revisierente betalen bij verlies op afkoop lijfrentepolis

Datum 23-04-2015 - 10:56

Wie een lijfrentepolis afkoopt terwijl hij bij het betalen van de premies belastingaftrek heeft genoten, zal revisierente moeten betalen aan de Belastingdienst. Hof Amsterdam heeft duidelijk gemaakt dat dit zelfs het geval is als de afkoopsom lager is dan de afgetrokken premies.

In de zaak voor het hof had een man in 2010 een lijfrenteverzekering afgekocht. Deze polis zou pas aflopen in 2018. De afkoopsom bedroeg € 53.219 terwijl de man in de voorgaande jaren voor in totaal € 61.750 had gestort. De man moest niet alleen belasting betalen over de afkoopsom, maar ook revisierente vergoeden. Volledig bericht...


Dure cursus persoonlijke ontwikkeling niet aftrekbaar voor Inkomstenbelasting

Datum 16-04-2015 - 10:41

Een vrouw die voor 30.000 euro aan cursussen en trainingen voor persoonlijke ontwikkeling volgde, mag die niet aftrekken van de belasting. De dame had in 2010 verschillende banen, en kreeg ook een Wajong-uitkering.
Volledig bericht...


Berekening stakingswinst door inspecteur was redelijk

Datum 16-04-2015 - 10:32

In een feitelijke uitspraak oordeelt Rechtbank Den Haag dat er sprake is geweest van staking van de onderneming. De ondernemer had stakingswinst moeten aangeven. Nu hij dat niet heeft gedaan, was de stakingswinst die de inspecteur heeft berekend niet onredelijk.

Een man verhuurde vanaf 1 januari 1996 een aantal woningen. Daarnaast gaf hij bedrijfsmatig bedrijfsadviezen en verleende hij administratieve ondersteuning. Tot 1 januari 2010 gaf de man alle inkomsten aan als winst uit onderneming; na deze datum als resultaat uit overige werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan stelde de fiscus een onderzoek in naar de jaren 2008, 2009 en 2010. In het controlerapport concludeerde de inspecteur onder meer dat de exploitatie van de woningen vanaf 2010 niet meer kon worden beschouwd als het drijven van een onderneming, maar viel onder sparen en beleggen. Volledig bericht...


Doorgeven bankrekening aan Belastingdienst eenvoudiger

Datum 13-04-2015 - 11:26

Krijgt u geld terug van de Belastingdienst, dan moet dat natuurlijk wel op het juiste bankrekeningnummer gestort worden. Sinds kort kunt u gebruikmaken van het formulier ′Wijzigen rekeningnummer ondernemer′ om uw rekeningnummer door te geven of te wijzigen.

Voor belastingteruggaven moet u één rekeningnummer doorgeven dat in principe ook op uw naam staat. Voor de volgende belastingen kunt u daarvoor het formulier ′Wijzigen rekeningnummer ondernemer′ gebruiken:

BTW;
loonheffingen;
motorrijtuigenbelastingen;
overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren).

Het formulier is te vinden op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Volledig bericht...


Voor schilderen blijft het lage BTW-tarief gelden

Datum 08-04-2015 - 09:01

U kunt nog tot 1 juli 2015 profiteren van het lage BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten bij verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Vanaf 1 juli geldt weer het oude BTW-tarief van 21%. Het tarief van 6% blijft wel gelden voor het schilderen, stukadoren en isoleren van woningen ouder dan twee jaar.

Sinds 1 maart 2013 geldt het BTW-tarief van 6% in plaats van 21% voor de arbeidskosten bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden van een woning. Hierbij gaat het niet om nieuwe woningen, maar alleen om woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Deze tijdelijke regeling geldt ook voor de renovatie van een tuin. Het is echter niet zo dat alle kosten van de verbouwing onder het lage tarief vallen. Per 1 juli 2015 vervalt deze regeling en gaat u weer het normale tarief van 21% betalen. Er geldt echter een uitzondering voor de arbeidskosten bij het schilderen, stukadoren en isoleren van woningen ouder dan twee jaar. Voor deze werkzaamheden blijft het lage tarief van toepassing. Volledig bericht...


Afkoopregeling ineens niet meer aftrekbaar

Datum 02-04-2015 - 13:52

Tot dit jaar kon je de afkoopregeling aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit komt regelmatig voor als een werknemer voortijdig van baan verandert en de auto van de zaak achterlaat. Dit gaat om forse bedragen van duizenden euro′s. Sinds dit jaar is dit bedrag ineens niet meer aftrekbaar.

Een afkoopregeling is een bepaling binnen de autoregeling van een bedrijf, die stelt dat de auto van de zaak bij uitdiensttreding meegenomen moet worden of dat er sprake is van een te betalen afkoopsom. Onder druk van kostenbesparingen zijn dergelijke bepalingen te vaak, te snel en te eenzijdig in autoregelingen opgenomen. Vereniging Auto van de Zaak is mordicus tegen welke afkoopregeling dan ook. Echter, praktijk is dat er veel werknemers zijn die bewust of onbewust voor een dergelijke regeling getekend hebben. Volledig bericht...


Aangiftetermijn voor BTW en loonheffingen verlengd tot 4 april 2015

Datum 02-04-2015 - 13:48

De Belastingdienst heeft de aangiftetermijn voor aangiften BTW en loonheffingen met enkele dagen verlengd. Volledig bericht...


Belastingdienst mag foto van de KLPD gebruiken

Datum 31-03-2015 - 13:57

Voor het controleren van een rittenadministratie, mag de Belastingdienst camerabeelden van de KLPD gebruiken, zo blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof ′s-Hertogenbosch.

Een werknemer kan alleen een ′Verklaring geen privégebruik auto′ aanvragen als hij met de auto van de zaak niet meer dan 500 privékilometers per jaar gaat rijden. Het is aan de Belastingdienst om dat privégebruik te controleren. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen aan de hand van een door de werknemer opgestelde rittenadministratie. In deze zaak had de werknemer in 2011 en 2012 een auto van de zaak gekregen. In die jaren beschikte hij over een ′Verklaring geen privégebruik auto′ en dus hoefde de werkgever geen rekening te houden met een bijtelling. De inspecteur verzocht de werknemer om het privégebruik over 2011 en 2012 aan te tonen. Als bewijs gaf de werknemer zijn zakagenda aan de inspecteur. Om de gegevens in de agenda te controleren vergeleek de fiscus het gebruik van de auto met de camerabeelden van de KLPD. Volledig bericht...


Geen rente bij BTW suppletie ingediend voor 1 april

Datum 30-03-2015 - 11:57

U bent verplicht om eventuele fouten in de ingediende BTW-aangifte aan de Belastingdienst te melden. Geeft u te weinig BTW aan in de aangifte, dan kunt u de betaling van belastingrente voorkomen als u binnen drie maanden na afloop van het jaar een suppletieformulier invult. Voor de BTW over 2014 moet dat dus vóór 1 april 2015.

Als ondernemer voor de BTW moet u elke maand, kwartaal of jaar een aangifte indienen. Achteraf kan echter blijken dat u niet het juiste bedrag aan BTW heeft aangegeven. U kunt dan nog een BTW-suppletie indienen als u dit jaar of in de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW heeft betaald. Op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst kunt u hiervoor een formulier vinden. Uiteraard kunnen wij dit voor u verzorgen. Volledig bericht...


Belastingheffing over vermogen kan anders

Datum 30-03-2015 - 11:47

De belastingheffing over het vermogen (box 3) ligt al een tijdje onder vuur, omdat het werkelijke rendement veel lager is dan het veronderstelde rendement. Recent heeft het Centraal Planbureau (CPB) verschillende alternatieven voor de heffing in box 3 geanalyseerd en gekeken wat de gevolgen zijn voor de belastingopbrengsten.

Op dit moment betaalt u belasting in box 3 over een verondersteld rendement van 4% op uw vermogen. Het tarief bedraagt 30% over dat veronderstelde rendement. U krijgt met de heffing in box 3 te maken bij een vermogen van iets meer dan € 21.000. Doordat de huidige rentestanden op een bankrekening erg laag zijn, wordt deze heffing als onrechtvaardig ervaren. In het kader van de brede belastingherziening wil het kabinet kijken naar alternatieven. Volledig bericht...


Belastinginspecteur moet onzakelijkheid lening BV bewijzen

Datum 26-03-2015 - 13:43

Het is aan de inspecteur om te bewijzen dat een door een BV verstrekte lening niet zakelijk is. De Hoge Raad heeft aangegeven dat deze bewijslast bij de inspecteur ligt en niet bij degene die de lening heeft verstrekt.

In deze zaak ging het om een directeur-grootaandeelhouder die 100% van de aandelen in bv X bezat. Daarnaast had hij 47,5% van de aandelen in bv Y. In 2006 leende bv X € 150.000 aan bv Z, waarin bv Y een belang hield. Bv Z ging echter failliet. Bv X nam daarom een voorziening op van € 150.000. De inspecteur corrigeerde dit echter omdat volgens hem privé -aandeelhoudersmotieven een rol speelde. Het gerechtshof had aangegeven dat de bv moest aantonen dat er zakelijke motieven aanwezig waren om de lening te verstrekken. De Hoge Raad oordeelde echter anders. Volledig bericht...


Geschikte vervanger voor de VAR-Verklaring?

Datum 25-02-2015 - 13:32

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de Beschikking geen loonheffingen (BGL) de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zou gaan vervangen. Er was echter zoveel kritiek op het voorstel voor de BGL dat er gezocht is naar een alternatief. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven wat de stand van zaken is.

De BGL moet ervoor zorgen dat opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp′ers) samen verantwoordelijk worden voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie. Vanuit de praktijk kwam echter behoorlijk wat kritiek op de nieuwe regeling. Door verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties is er daarom een alternatief voor de BGL aangedragen. In het alternatief krijgen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de feiten en omstandigheden die aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Daarnaast stellen ze voor om het systeem te vereenvoudigen. Volledig bericht...


Aanpassingen voorwaarden fiscale eenheid VPB

Datum 05-01-2015 - 14:23

De voorwaarden voor de fiscale eenheid vennootschapsbelasting (VPB) zijn deels in strijd met de Europese regels. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën daarom aangekondigd dat hij de wet op dit punt gaat aanpassen. Voor de tussenliggende periode komt er een beleidsbesluit, zodat de Belastingdienst uw verzoek toch alvast kan goedkeuren.

Het Gerechtshof Amsterdam had geoordeeld dat één van de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB in strijd is met Europese regelgeving. De fiscus eist nu namelijk nog dat alle betrokken vennootschappen feitelijk gevestigd zijn in Nederland, maar dit is volgens de rechter in strijd met de vrijheid van vestiging. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft laten weten niet in cassatie te gaan tegen dit oordeel. In de eerste helft van 2015 komt hij met een wetswijziging om het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in één lijn te brengen met de Europese regels. Volledig bericht...


Werkkostenregeling en de gebruikelijkheidstoets

Datum 06-12-2014 - 15:06

Onder de werkkostenregeling (WKR) mag de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen niet ongebruikelijk zijn. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de gebruikelijkheidstoets verder toegelicht.

U heeft de afgelopen weken al veel kunnen lezen over de nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015 die Wiebes naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eén van de zaken die hij daarin toelicht, is de gebruikelijkheidstoets. De leden van een fractie in de Tweede Kamer willen namelijk weten hoe werkgevers moeten aantonen dat een bepaalde vergoeding of verstrekking gebruikelijk is. Volledig bericht...


Bij te veel fouten geen herkansing voor informatiebeschikking

Datum 21-11-2014 - 13:08

Bij een controle bij autorijschoolhoudster X constateerde de Belastingdienst een aantal gebreken in de administratie. Toen de hierop volgende vragen van de inspecteur niet volledig werden beantwoord, gaf de inspecteur een informatiebeschikking af waarin stond dat niet was voldaan aan de informatie- en administratieplicht van respectievelijk artikel 47 en 52 AWR. Volledig bericht...


Eigen woning duurder in 2015

Datum 10-11-2014 - 13:35

Volgend jaar krijgt u te maken met een hoger eigenwoningforfait. Het percentage stijgt namelijk van 0,7% naar 0,75%. Daarnaast moet u rekening houden met een lager maximaal aftrekpercentage, omdat dit met 0,5%-punt daalt van 51,5% naar 51%.

Heeft u een eigen woning, dan kunt u onder andere de rente op uw hypotheek in aftrek brengen op uw inkomen. Daar staat echter wel tegenover dat u het eigenwoningforfait moet toepassen. U rekent dan een percentage van de WOZ-waarde van de woning tot het inkomen in box 1. Het percentage van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de waarde van de woning. Zo betaalt u dit jaar 0,70% van de WOZ-waarde als de waarde van de woning meer is dan € 75.000, maar niet meer dan € 1.040.000. De meeste woningen vallen dus in deze categorie. Dit percentage stijgt echter volgend jaar naar 0,75%. Volledig bericht...


Lagere teruggaaf of extra heffing over 2014

Datum 03-11-2014 - 13:21

Heeft u voor 2014 een voorlopige teruggaaf gekregen van de Belastingdienst, dan moet u mogelijk rekening houden met een tegenvaller. De afbouw van de heffingskorting, zoals afgesproken in het begrotingsakkoord van oktober 2013, is namelijk niet verwerkt in de berekening van uw voorlopige teruggaaf. De aangifte inkomstenbelasting 2014 moet dat gaan rechttrekken.

De aangifte inkomstenbelasting 2014 moet in principe voor 1 april 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn. Heeft u veel aftrekposten zoals de aftrek van hypotheekrente, de betaling van alimentatie aan de ex-partner of bepaalde heffingskortingen, dan kunt u maandelijks al een gedeelte van het bedrag terugvragen. Deze voorlopige teruggaaf verrekent u in de aangifte inkomstenbelasting. Voor 2014 is deze voorlopige teruggaaf echter niet gebaseerd op de juiste bedragen en dat kan zorgen voor een tegenvaller. Volledig bericht...


Thuiszorg mag zzp′er blijven inzetten

Datum 20-10-2014 - 13:19

De thuiszorg mag zelfstandig werkenden (zzp′ers) blijven inschakelen. Het kabinet gaat belemmeringen aanpakken die het zelfstandigen lastig of onmogelijk maken om in de zorg te werken, zo is vrijdag besloten.

Criteria voor fiscaal ondernemerschap

Vooral in de thuiszorg ontstonden problemen, omdat de Belastingdienst vond dat zzp′ers niet voldeden aan de wet- en regelgeving die voor zelfstandigen en specifiek voor de zorgsector geldt. Zij voldeden niet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap, waardoor ze niet meer als zzp′er konden werken in de zorg. In juli 2015 treedt in de zorg een nieuwe wet in werking die de positie van zzp′ers al verbetert. Volledig bericht...


Mogelijk Boete bij papieren aangifte

Datum 08-10-2014 - 13:04

Als een ondernemer een papieren aangifte indient terwijl hij zijn aangifte elektronisch moet indienen, kan hij een boete verwachten. Dit is zelfs het geval als de Belastingdienst zijn aangifte volgt.

Dit overkwam een zzp′er die een papieren aangifte inkomstenbelasting 2006 had ingediend. Hoewel de inspecteur de papieren aangifte volgde, legde hij de zzp′er toch een boete op omdat deze niet had voldaan aan zijn aangifteplicht. Volledig bericht...


Winst bij verkoop pand belast bij dga

Datum 02-10-2014 - 13:16

Het voordeel dat een bv had behaald bij de doorverkoop van een bedrijfspand en ten goede was gekomen aan de dga, was terecht bij de dga belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Gelet op de feiten en omstandigheden moest zowel de bv als de dga zich van de vermogensverschuiving bewust zijn geweest. Volledig bericht...


Fabrieksbezoek in vakantie maakt ritten niet zakelijk

Datum 25-09-2014 - 11:01

Hof Amsterdam oordeelde dat de ritten die een dga met zijn auto van de zaak naar en van een vakantieadres in Italië reed, niet als zakelijk konden worden gekwalificeerd. Ook niet nu die ritten naast een privédoel ook een zakelijk doel hadden, namelijk een bezoek aan een fabriek in Italië. Volledig bericht...


Beschikking geen loonheffing vervangt VAR

Datum 23-09-2014 - 12:02

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP′ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel van de staatssecretaris van Financiën.

De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen. Het kabinet wil zo echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven. Volledig bericht...


VAR over het jaar 2014 langer geldig

Datum 15-09-2014 - 11:56

VAR′s voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Dat meldt de Belastingdienst op haar website. De Belastingdienst gaat VAR houders een brief sturen.

Als de nieuwe wet- en regelgeving bekend is of wanneer de VAR voor 2014 niet meer geldig is, wordt er hierover bericht op de site van de Belastingdienst. Volledig bericht...


Strengere controle Belastingdienst bij teruggaaf BTW

Datum 03-07-2014 - 12:21

Als mkb-ondernemer krijgt u komend jaar te maken met scherpere controles op uw teruggaafverzoeken van de BTW. Staatssecretaris Wiebes heeft dat recent aangegeven. De extra controles zijn het gevolg van meer financiële middelen voor het toezicht en de invordering van belastingen.

Vorig jaar heeft de Belastingdienst extra geld gekregen voor het verbeteren van het toezicht en de invordering van belastingen. Hierdoor stegen de belastingopbrengsten in 2013 met € 250 miljoen. Recent is de staatssecretaris in zijn beantwoording op Kamervragen ingegaan op de controles voor dit jaar. In 2014 gaat de fiscus zich richten op controles die het meeste geld opleveren. De Belastingdienst kijkt daarom kritisch naar de aangiftes inkomstenbelasting en gebruikt daarvoor de gegevens van derden. Volledig bericht...


Medewerker Belastingdienst zit vast om verduistering

Datum 03-07-2014 - 12:13

Een 51-jarige medewerker van de Belastingdienst zit vast wegens het verduisteren en witwassen van 20 miljoen euro van zijn werkgever. Hij is vrijdag 27 juni aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie woensdag 2 juli bekend. Volledig bericht...


Eigen bijdrage auto van de zaak niet aftrekbaar bij geen bijtelling

Datum 03-06-2014 - 12:58

X had een auto van haar werkgever (Y) ter beschikking gesteld gekregen in 2009. Zij betaalde aan Y een eigen bijdrage van € 5.724 omdat zij de normleaseprijs overschreed. De keuze voor een duurdere auto was ingegeven door redenen van gezondheid en comfort. Volgens de leaseregeling zag de eigen bijdrage van X aan Y op het privégebruik van de auto, maar daarvan was geen sprake omdat X niet privé in de auto reed. Volledig bericht...


Discussie over verhoging eigenwoningforfait

Datum 08-01-2014 - 12:05

Eigen woning bezitters krijgen dit jaar te maken met een hoger percentage van het eigenwoningforfait. Deze verhoging is van 0,6% naar 0,7% Dat is een tariefsverhoging van 17%. Dit is echter pas op het laatste moment bekend geworden. De Tweede Kamer is daar niet blij mee en heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën over deze ‘stiekeme’ belastingverhoging. Volledig bericht...


Handelaar watersportartikelen is ondernemer

Datum 08-01-2014 - 11:59

Voor een jetskidealer die geen administratie bijhield en aangifte van de winst deed, gold omkering en verzwaring van de bewijslast. Vage dan wel tegenstrijdige verklaringen van getuigen helpen dan niet bij het weerleggen van het ondernemerschap. Volledig bericht...


Nieuw btw-nummer voor zzp′ ers niet nodig

Datum 06-12-2013 - 15:44

De Tweede Kamer heeft op 3 december 2013 een motie (nr. 23) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om voor nieuwe zzp′ers een btw-nummer te gaan gebruiken dat niet langer gekoppeld wordt aan het burgerservicenummer (BSN-nummer).

Voorts wordt de regering opgeroepen maatregelen te nemen waardoor bestaande zzp′ers ook de mogelijkheid krijgen een nieuw btw-nummer aan te vragen. Volledig bericht...


Verplicht gebruik van één bankrekening voor uitbetalingen Belastingdienst

Datum 06-12-2013 - 15:25

Per 1 december 2013 accepteert de belastingdienst voor de uitbetaling van toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) en de teruggaven in de inkomstenbelasting en de omzetbelasting nog maar één bankrekening die op naam moet staan van degene die recht heeft op de uitbetalingen. Voor de BTW kan wel een andere bankrekening worden aangewezen dan welke wordt gebruikt voor de inkomstenbelasting en toeslagen, op voorwaarde dat die bankrekening op naam van de rechthebbende staat. In het besluit wordt verder aangegeven dat voor uitbetalingen op naam van een fiscale eenheid een uitzondering wordt gemaakt op de tenaamstellingsverplichting. Dit betekent dat aan elk van de afzonderlijke onderdelen van een fiscale eenheid bevrijdend kan worden uitbetaald wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden. Volledig bericht...


Lager gebruikelijk loon door slechte financiële situatie B.V.

Datum 22-11-2013 - 12:42

In concernsituaties moet u als directeur-grootaandeelhouder (dga) het gebruikelijk loon in principe per dienstbetrekking bepalen. De specifieke financiële situatie van een bv kan echter een reden zijn om het gebruikelijk loon lager vast te stellen. Het gerechtshof in Amsterdam vond dat daar in dit geval sprake van was.

Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een bv het loon van een dga ten minste vaststellen op € 43.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om van een lager of hoger gebruikelijk loon uit te gaan. In deze zaak ging het om een dga van een beheer-bv. Deze bv had alle aandelen in twee andere bv′s. Er waren geen andere werknemers bij de bv′s in dienst. De dga nam in zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 een inkomen op van € 15.247 dat hij van de beheer-bv ontving. Van de overige bv′s ontving hij geen loon. De inspecteur corrigeerde de aangifte en ging uit van een inkomen van € 117.000 (drie keer het gebruikelijk loon van € 39.000 in 2005). De dga vond dat veel te hoog. Volledig bericht...


Kerstpakket en de fiscale regels

Datum 08-11-2013 - 14:08

Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor u toch iets meer kwijt bent dan alleen de prijs van het pakket.

Belasting over het kerstpakket
Sommige geschenken aan uw personeel zijn onbelast. Zo kunt u gewoon een chocoladeletter met Sinterklaas of een banketstaaf met Kerst onbelast verstrekken. Een kerstpakket aan het personeel daarentegen wordt gezien als een geschenk in natura en dat is loon voor uw werknemer, waarover belasting moet worden betaald. Volledig bericht...


Minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Datum 08-11-2013 - 13:58

Per 1 januari 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Bedragen

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

- € 1.485,65 per maand;

- € 342,85 per week;

- € 68,57 per dag.

Volledig bericht...


Modelpensioenovereenkomst van de Belastingdienst biedt DGA geen garanties

Datum 05-11-2013 - 10:12

Het invoeren van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) heeft tot gevolg dat het fiscale kader voor pensioenregelingen per 1 januari 2014 moet worden aangepast. De Belastingdienst heeft de vanaf die datum geldende fiscale voorwaarden verwerkt in modelpensioenovereenkomsten. Aan het gebruik daarvan kleven voor DGA’s bepaalde risico’s. Volledig bericht...


Belastingteruggaven op 1 rekeningnummer

Datum 01-11-2013 - 13:44

Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst vanaf 1 december 2013 de toeslagen en de meeste belastingteruggaven op 1 rekeningnummer uit. Volledig bericht...


Verrekenen bijtelling moet in dezelfde periode

Datum 01-11-2013 - 13:31

Heeft een werknemer een auto van de zaak, dan moet er een bijtelling voor het privégebruik tot het loon van de werknemer worden gerekend. Een eventuele vergoeding van de werknemer moet daarop in mindering worden gebracht. De werknemer moet deze eigen bijdrage dan wel op tijd betalen. Dit blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volledig bericht...


Urencriterium goed bewijzen

Datum 25-10-2013 - 10:53

Bij het opstellen van bewijs dat u voldoet aan het urencriterium, moet u zorgvuldig te werk gaan. Het achteraf opstellen van een globaal urenoverzicht is waarschijnlijk niet voldoende. Dat blijkt ook uit een recent gepubliceerde rechtszaak van Rechtbank Den Haag. Een ondernemer liep ondernemersaftrek mis vanwege een tekortschietende urenadministratie.

Wilt u gebruik maken van de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting (IB), dan moet u voldoen aan het urencriterium. U moet minstens 1.225 uren aan het drijven van uw onderneming besteden. Het is aan u om dat te bewijzen. Vaak kan dat aan de hand van een agenda, bonnetjes en/of een kilometeradministratie. In sommige gevallen is het onontkoombaar om ook alle uren te specificeren. Volledig bericht...


Uitkering uit stamrecht B.V. vaak niet voordelig

Datum 25-10-2013 - 10:40

Duizenden Nederlanders denken ten onrechte dat zij een belastingvoordeel zullen realiseren indien zij hun ontslagvergoeding in 2014 ineens laten uitkeren. Volledig bericht...


Voorstel voor 1 standaard BTW-aangifte in EU

Datum 24-10-2013 - 15:35

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een nieuwe standaard BTW-aangifte gedaan, die ondernemingen in de EU tot € 15 mld per jaar aan besparingen kan opleveren. Het voorstel voorziet in een uniforme reeks verplichtingen waaraan ondernemingen moeten voldoen wanneer zij hun BTW-aangiften indienen, ongeacht de lidstaat waar zij dat doen. Dankzij de standaard BTW-aangifte, die de nationale BTW-aangiften zal vervangen, moeten overal in de EU straks dezelfde basisgegevens worden verstrekt binnen dezelfde termijnen. Volledig bericht...


Griffierechten voor belastingzaken omhoog

Datum 21-10-2013 - 12:42

De griffierechten die u moet betalen als u een rechtszaak start gaan volgend jaar omhoog. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Procentueel gezien is de stijging het grootst voor natuurlijke personen die een nieuwe belastingzaak starten. Volledig bericht...


Oud-aandeelhouder aansprakelijk voor VPB-schuld

Datum 18-10-2013 - 14:10

Belanghebbende, de heer X, is enig aandeelhouder/bestuurder van C BV. Deze BV verkoopt in 2000 haar onderneming (een tuindersbedrijf) en vormt een vervangingsreserve voor de bij de verkoop gerealiseerde boekwinst ad € 312.617 op het aanwezige onroerend goed. De vervangingsreserve is vanaf het belastingjaar 2001 omgezet in een herinvesteringsreserve (hir) als bedoeld in art. 3.54 Wet IB 2001. De ontvangen liquide middelen zijn vervolgens uitgeleend aan X. C BV ontplooit geen nieuwe ondernemingsactiviteiten. Eind 2004 verkoopt X zijn aandelen in C BV aan Y BV, waarbij Y BV de vordering op X geheel overneemt en de koper de verkoper vrijwaring verleent voor een mogelijke vervreemdersaansprakelijkstelling op grond van art. 40 Invorderingswet 1990. De overnemer, Y BV, gaat in 2007 failliet. Aan C BV is over 2004 een ambtshalve vennootschapsbelastingaanslag opgelegd. X is door de Belastingdienst voor deze aanslag voor een bedrag ad € 106.605 aan vennootschapsbelasting over de hir en een bedrag ad € 13.653 aan heffingsrente aansprakelijk gesteld op grond van art. 40 Iw. Volledig bericht...


Soepeler vereisten voor fiscale eenheid

Datum 18-10-2013 - 14:06

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waaruit de conclusie lijkt te kunnen worden getrokken, dat in meer gevallen sprake kan zijn van een fiscale eenheid voor de btw dan voorheen werd gedacht. Voor een fiscale eenheid voor de btw moet onder meer sprake zijn van een nauwe verbondenheid in economisch opzicht. Daarvan is ook sprake in een geval waarin een houdstermaatschappij alle aandelen bezit van een of meer vennootschappen en elk van deze vennootschappen tegen een overeengekomen vergoeding bestuurt, en voorts tussen deze vennootschappen niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan. Volledig bericht...


Gebruikelijk loon en auto van de zaak

Datum 14-10-2013 - 10:39

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs een actualiseringsbesluit uitgebracht met enkele gewijzigde beleidsstandpunten voor de loonheffingen.

Het besluit gaat in op een specifieke situatie van een directeur-grootaandeelhouder (dga) van wie het loon uit zijn bv minder bedraagt dan de gebruikelijkloongrens (€ 43.000 jaar 2013) en aan wie een auto van de zaak ter beschikking is gesteld. Bij de bepaling van de hoogte van het minimaal in aanmerking te nemen gebruikelijke loon mag rekening worden gehouden met de loonbijtelling wegens het voordeel uit privégebruik van de auto van de zaak. Volledig bericht...


Installateurs hebben voorgenomen verlenging 6% btw tarief hard nodig

Datum 12-10-2013 - 11:11

De oproep van de ondernemersorganisatie UNETO-VNI tot verlenging van het verlaagde BTW-tarief op renovatie en onderhoud lijkt gehoor te vinden. Uit de gesprekken die minister Dijsselbloem met de oppositie voert, blijkt het kabinet bereid de maatregel ook na 1 maart 2014 te handhaven. Dat kan volgens UNETO-VNI bijdragen aan het behoud van duizenden arbeidsplaatsen. Volledig bericht...


Per 1 januari 2014 nieuwe regels vrijstelling motorrijtuigenbelasting

Datum 11-10-2013 - 11:18

Personenauto's waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer blijven vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting na 1 januari 2014. Volledig bericht...


Goede urenregistratie DGA vereist

Datum 09-01-2013 - 15:26

Een goede urenregistratie is nodig om een lager fiscaal gebruikelijk loon in aanmerking te kunnen nemen bij deeltijdwerken. Dit blijkt uit een uitspraak van Hof Den Haag over een fysiotherapeutenpraktijk waarvan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) stelde dat hij doorgaans wekenlang in het buitenland verbleef en daardoor feitelijk in deeltijd werkzaam was. De DGA kon geen controleerbarbaar inzicht geven in de uren die hij als fysiotherapeut in de praktijk had gewerkt. En hoe deze werkzaamheden zich verhielden tot de werkzaamheden van andere in zijn praktijk werkzame fysiotherapeuten. Volledig bericht...


BTW en de auto van de zaak vanaf 1 juli 2011

Datum 15-11-2011 - 10:48

Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. In 2011 moet u daarom zowel de oude als de nieuwe regels toepassen. Vanaf 1 januari 2012 past u alleen nog maar de nieuwe regels toe. Volledig bericht...


Fiscaal partnerschap

Datum 15-11-2011 - 10:34

Sinds 1 januari 2011 zijn sommige regels voor fiscaal partnerschap veranderd. De belangrijkste veranderingen:

* Als u ongetrouwd samenwoont, bent u in bepaalde situaties fiscale partners.
* Als u duurzaam gescheiden leeft, dan bent u toch fiscale partners.
* Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan verandert er meestal niets. Volledig bericht...


Werkkostenregeling 2011 (Voor werkgevers)

Datum 04-11-2010 - 08:55

Het traditionele kerstpakket, een laptop of mobiele telefoon van de zaak, de representatievergoeding of bedrijfsfitness; het zijn wat voorbeelden van extra´s die u uw personeel fiscaalvriendelijk mag verstrekken. De talrijke huidige regelingen houden op te bestaan. Daarvoor in de plaats komt de overkoepelende werkkostenregeling, waarmee u vanaf 1 januari 2011 kunt en vanaf 1 januari 2014 moet gaan werken. Januari 2011 komt dichterbij: het is dus voor u belangrijk om nu over uw keuzes na te denken! Volledig bericht...


Geen forfaitaire bijtelling voor bestelauto met bijrijdersbank

Datum 21-05-2010 - 14:01

Door nieuwe uitspraken van belastingrechters komt er steeds meer duidelijkheid over de uitzonderingsregeling voor de bijtelling voor bestelauto´s die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor goederenvervoer. Recent besliste Het Gerechtshof Arnhem dat deze uitzondering ook van toepassing is op een grote bestelauto met een bijrijdersbank.

Bij het tot stand komen van deze uitzondering is met name gedacht aan bestelauto´s met slechts één stoel. In mei 2009 besliste de Hoge Raad al dat een grote bestelauto van een bloemist, voorzien van specifieke inrichting en met meerdere zitplaatsen, ook in aanmerking kwam voor deze uitzondering. Volledig bericht...


Vereenvoudiging BV-recht

Datum 21-05-2010 - 13:47

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) is een populaire rechtsvorm. Tegelijkertijd is gebleken dat ondernemers onder de bestaande bv-wetgeving nogal eens last ondervinden van regels die onnodig belemmerend werken. Volledig bericht...


Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving verruimd

Datum 21-05-2010 - 13:18

Minister De Jager van Financiën heeft onlangs de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving (twa) verruimd. Deze regeling is een van de stimuleringsmaatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege de kredietcrisis. De twa-regeling geldt alleen voor investeringen die zijn gedaan in 2009 en 2010. Het blijkt in de praktijk dat het voor ondernemers in sommige gevallen lastig is om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Twee beperkende voorwaarden zijn nu vervallen. Het betreft de voorwaarde dat alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven en de voorwaarde dat in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. Het gevolg is dat voortaan voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn gedaan, in het investeringsjaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant - anders dan tot nu toe - in een of meer van de volgende jaren. De nieuwe twa-regeling is op 20 mei 2010 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer. Volledig bericht...


Urencriterium in 2009 en 2010

Datum 13-03-2010 - 12:38

Het urencriterium in de aangifte Inkomstenbelasting van de ZZP-er wordt over 2009 en 2010 soepel beoordeeld.

De heer Jan Kees de Jager (demissionair minister van financiën) helpt de ZZP-ers in Nederland. Op dit moment hebben vele ZZP-ers minder werk. Hierdoor zullen ze vaak niet gemiddeld 25 uur per week werk hebben. Als een ZZP-er niet aan het urencriterium (minimaal 1.225 per jaar en tenminste 51% van de werkzame tijd) komt, heeft hij geen recht op ondernemersaftrek (zoals startersaftrek en zelfstandigenaftrek). Volledig bericht...


Doe op tijd aangifte

Datum 19-02-2010 - 08:13

Als u te laat een aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting zou indienen krijgt u een boete. Voor de inkomstenbelasting is deze boete 20% maar maximaal 226 euro. In 2010 wordt dit verhoogd tot 984 euro. Voor de Vennootschapsbelasting is dit 50% met een maximum van 567 euro. In 2010 wordt dit maximaal 2.460 euro. Bij structurele laatkomers kan de boete worden verhoogd tot maximaal 1.134 euro (in 2010 4.920 euro). De boetes worden dus met 400% verhoogd! Volledig bericht...


Willekeurige afschrijvingen

Datum 10-02-2010 - 15:09

Investeringen in bedrijfsmiddelen die in 2010 gedaan worden mogen in twee jaar worden afgeschreven met een maximum van 50% per jaar. Volledig bericht...


Eenmanszaak of VOF en bijtelling auto

Datum 07-02-2010 - 15:42

De ondernemer mag in beginsel zelf kiezen, of hij de auto tot zijn privévermogen rekent of dat hij de auto in het ondernemingsvermogen laat vallen. Wel is het zo dat een auto die voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé wordt gebruikt, tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend. Wordt de auto vrijwel uitsluitend privé gebruikt, dan kan deze niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend. Volledig bericht...


Zelfstandigenaftrek en urenregistratie

Datum 06-02-2010 - 20:42

Een ondernemer voor de Inkomstenbelasting heeft recht op de zelfstandigenaftrek als hij aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar voldoet. Hij kan dit bewijzen door zijn uren, besteed aan de onderneming, te registreren. Een urenregistratie die echter te algemeen van aard en te globaal van opzet is, voldoet niet als bewijsmateriaal, aldus het Hof in Amsterdam. Volledig bericht...


Buitenlandse BTW terugkrijgen

Datum 06-02-2010 - 20:35

Ondernemers die BTW betaald hebben in een ander EU-land, kunnen deze vanaf 2010 terugvragen uit het buitenland via de Nederlandse Belastingdienst. Volledig bericht...


Aangifte Inkomstenbelasting 2009

Datum 06-02-2010 - 20:13

Heeft u een aangiftebrief of -formulier ontvangen met daarin een uitnodiging tot het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2009? Dan dient u voor 1 april 2010 aangifte te doen. Volledig bericht...


Nieuw op Verhagen Administraties

Datum 06-02-2010 - 20:04

Deze website van Verhagen Administraties is uitgebreid. Sinds vandaag is er een "Nieuws" pagina toegevoegd. Wij zullen hier regelmatig berichten plaatsen. Volledig bericht...


Naar boven Valid XHTML 1.0 Transitional