Verhagen Administraties

Diensten

Verhagen Administraties staat voor deskundigheid en kwaliteit. Wij richten ons met name op het MKB en startende ondernemers.

Met onze ruim vijfentwintig jaar ervaring in het bedrijfsleven hebben wij behoorlijk wat kennis en ruime ervaring opgedaan in de accountancy en op financieel administratief gebied. Onze service en kwaliteit is van een gelijkwaardig of vaak hoger niveau dan dat van de grotere accountantskantoren. Betaal daarom geen "accountantstarieven" waar dit voor uw onderneming volstrekt onnodig is. Onze tarieven zijn 40% tot zelfs 50% lager dan de tarieven van deze accountantskantoren.

In een vrijblijvend gesprek inventariseren we wat uw wensen zijn, waarna we vervolgens onze dienstverlening afstemmen op een manier die het beste bij u past. Met andere woorden, we bespreken wat u zelf kunt en blijft doen en wij doen de rest.

Bij ons betaalt de klant voor hetgeen we doen en niet voor hoe lang we er over doen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens bij onze tarieven en neem contact met ons op. Wij zijn er van overtuigd dat wij iets voor u kunnen betekenen.

Financiële administratie
Iedere ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen. Denkt u hierbij aan het voeren van een correcte administratie voor bijvoorbeeld de inkomsten- of omzetbelasting. Een onduidelijke of rommelige administratie kan door de Belastingdienst verworpen worden. Dit heeft vervelende consequenties. Maar een goede administratie is meer dan een verplichting. De financiële informatie biedt u de mogelijkheid optimaal uw bedrijf te sturen. Zo kunt u vroegtijdig problemen, of juist kansen herkennen en daar alvast actie op ondernemen. Hieronder staan voorbeelden wat ons administratiekantoor hierin voor u kan betekenen.

Voeren van administratie van eenmanszaak, v.o.f. of besloten vennootschap

Controleren van uw boekingen in de door uzelf gevoerde (online) administratie

Vragen op administratief gebied beantwoorden (helpdesk)

Opstellen van inbreng- en liquidatiebalans (het starten respectievelijk beëindigen van een onderneming)

Consolideren (samenvoegen) van meerdere administraties

Opstellen van tussentijdse financiële overzichten t.b.v. bijvoorbeeld banken of de fiscus

Salarisadministratie
Indien u personeel in dienst heeft krijgt u automatisch te maken met een salarisadministratie.Administratiekantoor Verhagen te Hilversum, flexibele diensten Uiteraard dient de salarisadministratie uiterst zorgvuldig en discreet te gebeuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van de juiste loonbelasting tabellen, verlonen vakantiegeld, reiskosten vergoeding enz. enz. Wij kunnen onder andere de volgende zaken voor u regelen.

Maandelijks aanleveren van loonspecificaties werknemers

Aanleveren van de jaaropgaven van uw werknemers

Aan- afmeldingen bedrijfspensioenfondsen, EDM (eerstedagsmelding) enz.

Kostenberekeningen (werkgeverslasten op jaarbasis) netto-bruto loonberekeningen

Omzetbelasting
Bijna iedere ondernemer in Nederland heeft te maken met de belasting op de toegevoegde waarde oftewel de omzetbelasting. Welke tarieven dient u te hanteren voor uw diensten of goederen? Voor welke regelingen kom ik in aanmerking? Heb ik andere verplichtingen of toestemming nodig? Zomaar enkele vragen waarbij Verhagen Administraties u uitstekend kan bijstaan. Hieronder enkele concrete voorbeelden.

Verzorgen aangifte omzetbelasting

Controle van uw omzetbelastingaangiften achteraf, indienen van een suppletie aangifte

Verzorgen van bezwaar- en beroepsschriften omzetbelasting

Verzorgen van verzoekschriften voor toestemming bijzondere regelingen

Inkomstenbelasting
Wij hebben veel ervaring met het opstellen van aangiften inkomstenbelasting. Verhagen Administraties kan voor u verzorgen:

Aangifte inkomstenbelasting ondernemers met eenmanszaak of v.o.f.

Opstellen verzoek- en bezwaarschriften richting Belastingdienst

Beantwoorden van fiscale vragen (helpdesk)

Vennootschapsbelasting
Een besloten vennootschap dient jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting naar de belastingdienst te sturen. Omdat het vermogen van de B.V. afgescheiden is van het privé vermogen, wordt meer zakelijk handelen verwacht van de directeur. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de financiële administratie maar ook voor belasting aangelegenheden, met name de vennootschapsbelasting. Hieronder enkele voorbeelden van VPB zaken die Verhagen Administraties voor u kan regelen.

Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting

Opstellen van de fiscale jaarrekening

Verzorgen van verzoek- en bezwaarschriften richting belastingdienst

Jaarrekening
De jaarrekening is de afsluiting van het administratieve jaar. De jaarrekening dient een balans en resultatenrekening met daarnaast duidelijke toelichtingen op balans- en resultaatposten te hebben. Besloten vennootschappen zijn in het kader van de Wet op de Jaarrekening verplicht om jaarlijks een verkorte jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Hieronder enkele voorbeelden van wat wij hierin voor u kunnen betekenen.

Samenstellen van begrijpelijke jaarrekening

Dossiers samenstellen voor de accountant

Bedrijfseconomische analyses en rapporten

Deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel

Bovenstaande is zeker geen opsomming van al onze diensten. Specifieke adviezen en eenmalige opdrachten zijn ons zeker niet vreemd. Neem vandaag nog contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Naar boven Valid XHTML 1.0 Transitional