Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Grote ondernemingen gaan meer Vennootschapsbelasting betalen

Datum 27-11-2015 - 12:45

Grote ondernemingen zetten vaak fiscale constructies op om zo min mogelijk belasting te betalen. Het Europees Parlement heeft recent verschillende aanbevelingen gedaan om dat te veranderen.

Recent kwam er nog in het nieuws dat de Fiscus in Nederland afspraken heeft gemaakt met Starbucks over de af te dragen belasting in ons land. Daarnaast zijn er in Nederland ook veel brievenbus-bv′s, die profiteren van de gunstige fiscale regels in Nederland. Ditzelfde geldt in Europa bijvoorbeeld ook voor Luxemburg. De uitgelekte belastingafspraken van Luxemburg (zogenoemde LuxLeaks) waren aanleiding voor een nader onderzoek door het Europees Parlement. Op basis van dat onderzoek heeft het Europees Parlement een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Per land de betaalde belasting aangeven

In de aanbevelingen staat dat de grote bedrijven eigenlijk per land moeten gaan aangeven hoeveel belasting ze hebben betaald. Daarnaast ziet het Europees Parlement graag dat de ministers van Financiën elkaar informeren over belastingafspraken en dat er een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de winstbelasting komt. Eventuele klokkenluiders moeten in het vervolg ook een beter bescherming krijgen. Het is nu nog de vraag of de Europese Commissie deze aanbevelingen overneemt in een wetsvoorstel.


Naar de algemene nieuwspagina