Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


IMF wil verandering van de Nederlandse belastingen

Datum 14-11-2015 - 12:59

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet het belastingstelsel in ons land flink worden aangepakt. De bestaande regels stimuleren namelijk de opbouw van schulden veel te veel.

Uit een onlangs gepubliceerd rapport door het IMF over de Nederlandse economie komt naar voren dat de belastingen in ons land minder gericht moeten zijn op arbeid. De nadruk moet meer gaan liggen op de belastingen op consumptie en kapitaalinkomsten. Daarnaast geeft het IMF aan dat huizenbezit zwaarder belast moet worden.

Aanpak hypotheekrenteaftrek niet genoeg

Er zijn al een aantal maatregelen op dat gebied genomen zoals de aanpak van de hypotheekrenteaftrek, maar dit is nog lang niet genoeg wat het IMF betreft. De schulden ten aanzien van koopwoningen zijn namelijk nog erg hoog ten opzichte van de waarde van de huizen. Vorige maand gaf het IMF al aan dat Nederland meer moet investeren, om de groei van de eurozone te bevorderen.


Naar de algemene nieuwspagina