Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Naheffing parkeerbelasting voor invoeren verkeerd kenteken niet mogelijk

Datum 06-11-2015 - 11:04

De gemeente Amsterdam kent sinds juli 2013 het zogenoemde kentekenparkeren, waarbij bij betaling van de parkeerbelasting bij de parkeerautomaat ook het kenteken moet worden ingetoetst. Wie een verkeerd kenteken invoert, ontvangt een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hof Amsterdam heeft nu in negen zaken beslist dat naheffing in dat geval niet mogelijk is, omdat de parkeerders de verschuldigde parkeerbelasting wel hebben voldaan.

Naheffing is volgens het Hof niet mogelijk, ook al hebben de parkeerders niet voldaan aan de verplichting tot het doen van aangifte op de manier die is bepaald in het op basis van de Verordening Parkeerbelastingen vastgestelde Uitvoerings- en Aanwijzingsbesluit. Het standpunt van de gemeente dat het betaalde bedrag niet kon worden toegerekend aan het parkeren, maar – vanwege het invoeren van een onjuist kenteken – gelijk was te stellen aan het digitaal in de gracht werpen van het bedrag, vond het Hof onbegrijpelijk.

Het bedrag was – anders dan in de situatie dat een parkeerder de verschuldigde parkeerbelasting daadwerkelijk in de gracht gooide – door de gemeente Amsterdam ontvangen. Daaraan deed volgens het Hof niet af dat de gemeente ten tijde van de ontvangst van de parkeerbelasting niet kon vaststellen aan het parkeren van welk voertuig het bedrag was toe te rekenen. Een parkeerder die bewust een verkeerd kenteken had ingevoerd, had volgens het Hof echter geen recht op een proceskostenvergoeding voor de bezwaarfase.


Naar de algemene nieuwspagina