Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving verruimd

Datum 21-05-2010 - 13:18

Minister De Jager van Financiën heeft onlangs de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving (twa) verruimd. Deze regeling is een van de stimuleringsmaatregelen die het kabinet heeft genomen vanwege de kredietcrisis. De twa-regeling geldt alleen voor investeringen die zijn gedaan in 2009 en 2010. Het blijkt in de praktijk dat het voor ondernemers in sommige gevallen lastig is om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Twee beperkende voorwaarden zijn nu vervallen. Het betreft de voorwaarde dat alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven en de voorwaarde dat in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven. Het gevolg is dat voortaan voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn gedaan, in het investeringsjaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant - anders dan tot nu toe - in een of meer van de volgende jaren. De nieuwe twa-regeling is op 20 mei 2010 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.

Het blijkt in de praktijk dat het voor ondernemers in sommige gevallen lastig is om aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Dit komt door het zogenoemde betalingscriterium voor willekeurige afschrijving. Dit houdt in dat op een nieuw bedrijfsmiddel in een jaar alleen willekeurig kan worden afgeschreven tot het bedrag dat in dat jaar is betaald. Twee beperkende voorwaarden zijn nu vervallen. Het betreft de voorwaarde dat:

1. alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven, en

2. in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig kan worden afgeschreven.

Het gevolg is dat voortaan voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn gedaan, in het investeringsjaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant - anders dan tot nu toe - in een of meer van de volgende jaren.

Het besluit bevat een voorbeeld hoe een en ander uitwerkt. Een ondernemer gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een machine. In 2010 betaalt hij 60% en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 krijgt hij de machine geleverd en neemt deze in gebruik.

Uitwerking onder de oude regeling:
De ondernemer kon alleen in 2010 50% van de aanschaffingskosten willekeurig afschrijven. In 2009 was geen willekeurige afschrijving mogelijk, omdat de machine nog niet werd gebruikt en niet was voldaan aan het betalingscriterium. En ook in 2011 kan niet willekeurig worden afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen mogelijk was in het investeringsjaar (2009) en het jaar daarna (2010).

Uitwerking onder de nieuwe regeling:
De ondernemer kan in 2010 60% willekeurig afschrijven en de rest in het jaar of de jaren daarna.

De eis dat de ondernemer de investering vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 2013 in gebruik neemt, blijft bestaan.

De nieuwe twa-regeling is op 20 mei 2010 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.


Naar de algemene nieuwspagina