Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Drempel omlaag voor maandopgaaf ICP per 2016

Datum 02-11-2015 - 15:19

Het drempelbedrag voor de opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) daalt per 2016 van € 100.000 naar € 50.000. Staatssecretaris Wiebes van Financiën brengt hiermee de Nederlandse regels in overeenstemming met de BTW-richtlijn.

Exporteert u ook goederen naar ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie (EU), dan kunt u naast de BTW-aangifte te maken krijgen met de opgaaf ICP. Het tijdvak van deze opgaaf is onder andere afhankelijk van het bedrag aan intracommunautaire leveringen. Op dit moment is in de wet bepaald dat u per maand een opgaaf ICP moet indienen als u in een kwartaal voor meer dan € 100.000 aan goederen verkoopt aan ondernemers uit andere lidstaten van de EU (exclusief BTW). Per 1 januari 2016 wordt dit grensbedrag verlaagd naar € 50.000. Dit is het gevolg van een aanwijzing van de Europese Commissie.

Intracommunautaire prestaties

U krijgt te maken met een opgaaf ICP bij intracommunautaire leveringen en diensten (zogenoemde intracommunautaire prestaties). Bij intracommunautaire leveringen gaat het om het vanuit Nederland exporteren van goederen naar ondernemers in een andere lidstaat van de EU of het overbrengen van eigen goederen naar een ander EU-lidstaat. Levert u diensten aan een ondernemer in een andere EU-lidstaat, dan is dat een intracommunautaire dienst. In de brochure van de Belastingdienst vindt u terug welk tijdvak u voor de opgaaf ICP moet aanhouden. Dit tijdvak kan afwijken van het tijdvak van de BTW-aangifte.


Naar de algemene nieuwspagina