Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Boete als u op een onjuiste manier BTW aangifte doet

Datum 22-10-2015 - 15:51

U moet de aangifte BTW al vanaf 1 januari 2012 digitaal indienen. Voldoet u daar na 1 januari 2012 niet aan, dan kan de Belastingdienst u volgens Gerechtshof Amsterdam terecht een verzuimboete opleggen.

In deze zaak ging het om het aangifteproces voor de BTW. De ondernemer had een taxibedrijf en moest daarvoor BTW-aangifte doen. In 2011 deed de ondernemer aangifte op papier. Op 11 augustus 2011 stuurde de Belastingdienst een brief dat de aangifte op papier niet langer mogelijk was. De ondernemer was per 1 januari 2012 verplicht om de aangifte digitaal in te dienen. Tegen deze verplichting ging de ondernemer in bezwaar. De Belastingdienst ontving uiteindelijk geen BTW-aangifte en legde op 25 april 2013 een naheffingsaanslag BTW met verzuimboete op. De ondernemer ging in beroep tegen deze naheffingsaanslag.

Wettelijk voorgeschreven wijze

Gerechtshof Amsterdam gaf aan dat de ondernemer niet op de wettelijk voorgeschreven wijze aangifte had gedaan. De inspecteur had tijdig aangegeven dat de regels per 1 januari 2012 wijzigden. De ondernemer kon er daardoor ook niet op vertrouwen dat hij nog steeds op papier aangifte BTW kon doen. De naheffingsaanslag was dus terecht. De fiscus mocht ook een verzuimboete opleggen, omdat de ondernemer niet voldeed aan de wettelijke verplichting om de aangifte digitaal in te dienen.

Gerechtshof Amsterdam, 25 augustus 2015, ECLI


Naar de algemene nieuwspagina