Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Eerste Kamer akkoord met digitalisering Belastingdienst

Datum 19-10-2015 - 09:55

De komende jaren zal de Belastingdienst steeds meer berichten elektronisch gaan versturen. Recent is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet die dat moet gaan regelen.

De Wet elektronisch berichtenverkeer zorgt ervoor dat de Belastingdienst het berichtenverkeer straks zoveel mogelijk elektronisch kan afhandelen. In een recente Kamerbrief geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat er voor de aangifte inkomstenbelasting, de uitnodiging daartoe en de voorlopige en definitieve aanslagen een gewenningsperiode van twee jaar gaat gelden (in plaats van één jaar). Gedurende deze periode krijgt u de berichten ook nog op papier. Daarnaast geeft hij aan dat u alle berichten op het gebied van invordering van belastingen en toeslagen de komende jaren nog op papier ontvangt. De Eerste Kamer heeft het voorstel nu aangenomen.

Uitzondering voor vijf groepen

De nieuwe regels zijn niet van toepassing op vijf groepen belastingplichtigen. Deze uitzondering geldt voor mensen met een woonadres in het buitenland, nabestaanden van overledenen, kinderen onder de 14 jaar, wettelijke vertegenwoordigingsgevallen (zoals curatele en bewind) en mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges genieten. Het elektronisch berichtenverkeer gaat niet gelden voor deze groepen.

Invoering gebeurt stapsgewijs

Voor de daadwerkelijke invoering van de maatregelen hanteert de Belastingdienst een ingroeimodel. Dit houdt in dat de overstap naar de digitale communicatie stapsgewijs verloopt. De staatssecretaris heeft recent al aangegeven dat de aangifte inkomstenbelasting per 2017 alleen nog digitaal kan worden ingediend. Voor ondernemingen was dit al van toepassing. In de halfjaarrapportage over de Belastingdienst, zal staatssecretaris Wiebes verdere informatie verstrekken.


Naar de algemene nieuwspagina