Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Vanaf 1 januari 2016 geen WKA depot meer

Datum 15-10-2015 - 11:53

Maakt u op dit moment gebruik van het WKA depot (depot op basis van de Wet ketenaansprakelijkheid) om eventuele inlenersaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid te voorkomen, dan is dat per 1 januari 2016 niet meer mogelijk. U kunt dan alleen nog de g-rekening gebruiken.

De Belastingdienst kan u aansprakelijk stellen als een uitlener of onderaannemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen of de BTW niet betaalt. Op dit moment is deze inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid te voorkomen door gebruik te maken van een geblokkeerde rekening (g-rekening) bij een bank of het bedrag direct te storten op een vrijwaringsrekening (WKA-depot) bij de Belastingdienst. Deze laatste optie gaat per 1 januari 2016 vervallen.

G-rekening blijft bestaan

Per 1 januari 2016 kunt u alleen nog gebruikmaken van de g-rekening. U stort dan een deel van het factuurbedrag van de uitlener of onderaannemer op deze rekening bij de bank. Dat bedrag is dan alleen te gebruiken voor het afdragen van de belastingen. In eerste instantie was het ook de bedoeling dat de g-rekening zou verdwijnen en vervangen zou worden door het depotstelsel. Uiteindelijk is toch besloten om het depotstelsel niet in te voeren. De g-rekening blijft dus gewoon bestaan.


Naar de algemene nieuwspagina