Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Waar blijft visie op oudedagsvoorziening dga

Datum 08-10-2015 - 11:38

Afschaffing van het pensioen in eigen beheer! Deze door staatssecretaris Wiebes van Financiën geschetste optie als mogelijke oplossing voor de problemen met het eigenbeheer pensioen is verrassend. Dit lost in letterlijke zin het pensioen van de dga op, maar het is geen oplossing van het probleem. De visie ontbreekt voor een adequate pensioenopbouw voor de ondernemer met een eigen bv.

Op 1 juli 2015 presenteerde staatssecretaris Wiebes twee mogelijke oplossingsrichtingen voor de bestaande knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer: de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve en het oudedagssparen in eigen beheer. Over deze oplossingsrichtingen heeft eind september overleg plaatsgevonden met de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer. Tijdens dat overleg werd duidelijk dat de oudedagsbestemmingsreserve eigenlijk geen serieuze optie is. In plaats daarvan opperde Wiebes de afschaffing van het pensioen in eigen beheer als nieuwe oplossing. De bewindsman zinspeelde hier al op in zijn brief van 1 juli, maar nu concretiseert hij het plaatje.

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Volgens Wiebes is stoppen met opbouw in eigen beheer als volgt mogelijk: bestaande verplichtingen worden bevroren, daarna volgt het afstempelen van de verplichting naar de fiscale waarde, waarna de dga de mogelijkheid krijgt het pensioenpotje op te nemen door af te rekenen in de loonbelasting tegen 80% van deze waarde en zonder betaling van revisierente. Wat de dga vervolgens met het uitgekeerde bedrag (na aftrek van loonbelasting) doet, is geheel aan hem of haar. Wiebes realiseert zich wel dat dit alles gepaard gaat met een lange overgangsperiode omdat voor de bevroren pensioenrechten – indien deze niet worden opgenomen – de oude regels blijven gelden. Wat de bewindsman pertinent niet wil is een combinatie van twee opties: het afschaffen van het eigenbeheer pensioen en het oudedagssparen in eigen beheer.

Vóór de kerst volgt een aanvullende brief waarin de optie van het uitfaseren van het eigen beheer is uitgewerkt.

Adequate pensioenopbouw

De principiële vraag die echter mist in de hele discussie over het eigenbeheer pensioen is hoe men een adequate pensioenopbouw denkt te regelen voor de dga. Eigen verantwoordelijkheid in deze is een te gemakkelijke afdoener, nu het aantal dga′s en ondernemers groeit waardoor de druk op de maatschappij toeneemt als deze groepen niets extra′s regelen voor hun oudedag. Door vast te houden aan enerzijds het kunnen opbouwen van pensioen in de eigen bv en anderzijds het hierdoor beschikbaar houden van de ingelegde middelen voor de onderneming, blijft men ook nog eens twee doelen combineren die op gespannen voet staan met elkaar. Het levert in ieder geval de nodige problemen op voor een adequate pensioenopbouw. Trek deze twee doelen uit elkaar en er is een nieuw begaanbaar pad. Opbouwen in eigen beheer is dan nog steeds mogelijk door tegenover de pensioenreservering op de passiefzijde van de balans, aan de actiefzijde een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening pensioen op te nemen. Met minder risico dan nu kan de dga nog steeds binnen zijn eigen bv zorgen voor een goede oudedag.


Naar de algemene nieuwspagina