Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


BV niet aansprakelijk voor VPB schuld

Datum 11-09-2015 - 12:12

De Belastingdienst mag een rechtspersoon niet aansprakelijk stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB). Advocaat generaal IJzerman geeft in zijn conclusie aan dat in de wet duidelijk is aangegeven dat het moet gaan om een natuurlijk persoon.

De fiscus stelde een BV aansprakelijk voor de openstaande belastingschuld van een andere BV waarin zij de aandelen hield. De Belastingdienst stelde de aandeelhouder aansprakelijk, omdat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg zou zijn van het leeghalen van de BV. Gerechtshof Arnhem Leeuwarden vernietigde de aansprakelijkheidstelling. De Belastingdienst kon volgens het gerechtshof op basis van artikel 40 van de Invorderingswet alleen een natuurlijk persoon aansprakelijk stellen. De staatssecretaris van Financiën ging in cassatie tegen deze uitspraak.

Helder verwoorden in de wettekst

Volgens de staatssecretaris zou uit het doel en de strekking van de wet afgeleid kunnen worden dat dit wetsartikel ook van toepassing moest zijn op vennootschappen. De staatssecretaris verwees hierbij naar de parlementaire geschiedenis van de wet. De AG stelde in zijn conclusie echter dat als de wetgever het betreffende artikel uit de Invorderingswet van toepassing had willen laten zijn op vennootschappen, ze dit expliciet had moeten opnemen. Gezien de mogelijk ernstige gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling, moest het risico hierop onomstotelijk helder verwoord staan in de wettekst. Daar was volgens de AG nu geen sprake van. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad zich hierover gaat uitlaten.

Parket bij de Hoge Raad, 30 juni 2015, ECLI


Naar de algemene nieuwspagina