Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Reistijd dienstbetrekking ook van belang voor urencriterium

Datum 22-07-2015 - 10:23

Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat bij de toetsing van het urencriterium men ook de reistijd voor het verrichten van arbeid in dienstverband in aanmerking moet nemen.

Met dit oordeel vernietigde het hof de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. De rechtbank meende namelijk dat de reistijd in het kader van de dienstbetrekking niet kwalificeerde als werktijd. De motivatie van de rechtbank was dat de werknemer in deze zaak niet betaald werd voor zijn reistijd. Het hof vindt echter niet van belang of de uren woon-werkverkeer volgens het arbeidscontract kwalificeren als werktijd waarvoor de werknemer loon krijgt. Het is voldoende als het verkeer plaatsvindt met het oogmerk om werkzaamheden te verrichten in dienstbetrekking. Is dat eenmaal het geval, dan moet men van het hof de bestede reistijd rekenen tot de arbeidstijd in loondienst voor de toetsing aan het grotendeelscriterium.


Naar de algemene nieuwspagina