Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Doe op tijd aangifte

Datum 19-02-2010 - 08:13

Als u te laat een aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting zou indienen krijgt u een boete. Voor de inkomstenbelasting is deze boete 20% maar maximaal 226 euro. In 2010 wordt dit verhoogd tot 984 euro. Voor de Vennootschapsbelasting is dit 50% met een maximum van 567 euro. In 2010 wordt dit maximaal 2.460 euro. Bij structurele laatkomers kan de boete worden verhoogd tot maximaal 1.134 euro (in 2010 4.920 euro). De boetes worden dus met 400% verhoogd!

Conclusie.

Er is eigenlijk maar één tip, doe tijdig aangifte en betaal op tijd. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op zodat wij uitstel van aangifte voor u kunnen regelen.


Naar de algemene nieuwspagina