Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Box 3 meer baseren op werkelijk rendement

Datum 30-06-2015 - 12:58

Het kabinet wil in box 3 van de inkomstenbelasting onderscheid gaan maken tussen verschillende vermogenstitels (spaarsaldo, aandelenportefeuille en onroerend goed). Periodiek gaat de Belastingdienst dan het forfaitaire rendement per vermogenstitel vaststellen. Dit staat in plannen van het kabinet om het belastingstelsel te verbeteren.

Het kabinet wil de huidige vermogensrendementsheffing rechtvaardiger maken. De huidige vermogensrendementsheffing gaat namelijk uit van een verondersteld rendement van 4%. Ook als het werkelijk rendement lager is, gaat de Belastingdienst uit van dat rendement. Er is veel kritiek op deze regeling, omdat spaarders bij een bank op dit moment veel minder rente krijgen. De staatssecretaris heeft recent een voorstel gedaan dat meer moet aansluiten bij het werkelijke rendement.

Onderscheid tussen verschillende vermogenstitels

In een recente brief over de belastingherziening heeft het kabinet een alternatief voor de heffing in box 3 uitgewerkt. Dit alternatief houdt in dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende vermogenstitels: spaarsaldo, aandelenportefeuille en onroerend goed. De Belastingdienst zal het forfaitair rendement periodiek per vermogenstitel opnieuw vaststellen op basis van de in de markt gerealiseerde rendementen. Op deze manier moet het forfaitaire rendement beter aansluiten bij het werkelijke rendement. Volgens de staatssecretaris is belastingheffing op basis van het werkelijk rendement voor de Belastingdienst op dit moment niet uitvoerbaar. Het kabinet gaat kijken of er nog een tegenbewijsregeling – mocht het werkelijke rendement enorm afwijken van het forfaitaire rendement – in de wet moet worden opgenomen.


Naar de algemene nieuwspagina