Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Zelfstandigenaftrek blijft in stand

Datum 05-06-2015 - 11:55

Bij de herziening van het belastingstelsel zal de zelfstandigenaftrek in stand blijven. PvdA en VVD hebben dit recent laten weten bij een discussiebijeenkomst over de zelfstandigenaftrek.

Met de zelfstandigenaftrek kunt u als zelfstandige zonder personeel (zzp′er) een bedrag van maximaal € 7.280 van uw winst in de inkomstenbelasting aftrekken. Er is echter al langer discussie over het wel of niet behouden van deze zelfstandigenaftrek. De kans bestond namelijk dat het kabinet in de plannen voor de belastingherziening een streep zou zetten door de zelfstandigenaftrek. PvdA en VVD hebben nu aangegeven dat het afschaffen van de zelfstandigenaftrek zeker niet de bedoeling is.

Kleiner verschil met werknemer in dienstverband

De PvdA geeft aan dat er nu een verschil bestaat tussen een werknemer in dienstverband en een zzp′er. Bij de belastingherziening zou dit verschil kleiner moeten worden door de lasten op arbeid van een werknemer in dienstverband te verlagen. De zelfstandigenaftrek blijft wel in stand, maar kan mogelijk wel iets veranderen om de zzp′er te prikkelen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het zou voor de zzp′er ook makkelijker moeten worden om werknemers aan te nemen. De VVD is stelliger en wil helemaal niks veranderen aan de huidige zelfstandigenaftrek. Ondernemers moeten er door de belastingherziening niet op achteruitgaan. Het is nu wachten op de voorstellen voor de belastingherziening.


Naar de algemene nieuwspagina