Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Parkeergegevens blijven voortaan toch geheim voor de Belastingdienst

Datum 01-05-2015 - 11:46

Van de rechter mocht de fiscus voor de controle van de kilometeradministratie de parkeergegevens opvragen bij parkeeraanbieders. Recent heeft de algemeen directeur van de Belastingdienst echter toch aangegeven deze gegevens niet langer op te vragen, omdat hij vond dat de privacy daardoor toch te veel in het geding kwam.

Voorheen heeft het Gerechtshof Den Bosch goedgekeurd dat de Belastingdienst gegevens mocht inzien van de aanbieders van parkeerdiensten zoals SMS Parking. De fiscus wilde de gegevens over kenteken, locatie, datum en tijdstip van het parkeren inzien om de rittenregistraties te controleren. Een sluitende kilometeradministratie kan namelijk de bijtelling voorkomen als er met de auto van de zaak niet meer dan vijfhonderd kilometer privé wordt gereden.

Uitvraag van gegevens door de fiscus gaat te ver

Hoewel Gerechtshof Den Bosch destijds oordeelde dat deze gegevensuitvraag door de fiscus geen buitenproportionele schending van de privacy was, heeft de algemeen directeur van de Belastingdienst verklaard dat de fiscus deze gegevens niet meer opvraagt. In een interview verklaarde de algemeen directeur dat het gebruik van deze gegevens voor hem te ver ging wat betreft de privacy, ook al mocht het volgens de rechter dus wel. De fiscus heeft de gegevens die ze via die methode had verzameld intussen vernietigd.


Naar de algemene nieuwspagina