Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Willekeurige afschrijvingen

Datum 10-02-2010 - 15:09

Investeringen in bedrijfsmiddelen die in 2010 gedaan worden mogen in twee jaar worden afgeschreven met een maximum van 50% per jaar.

Deze willekeurige afschrijving geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Uitgezonderd zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's. Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen weer wel willekeurig worden afgeschreven.

Deze maatregel was al van toepassing op investeringen gedaan in 2009.


Naar de algemene nieuwspagina