Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Dure cursus persoonlijke ontwikkeling niet aftrekbaar voor Inkomstenbelasting

Datum 16-04-2015 - 10:41

Een vrouw die voor 30.000 euro aan cursussen en trainingen voor persoonlijke ontwikkeling volgde, mag die niet aftrekken van de belasting. De dame had in 2010 verschillende banen, en kreeg ook een Wajong-uitkering.

X had in 2010 een Wajong-uitkering en daarnaast een inkomen uit verschillende dienstbetrekkingen. Zij had psychische problemen, waarvoor zij ook een behandelindicatie had. Door eerdere ervaringen van X op het werk met mannelijke collega′s die oneerbaar gedrag vertoonden, was het voor haar moeilijk om zich in een werksituatie te handhaven. Daardoor was het vinden en behouden van betaald werk erg lastig voor haar. In 2010 had zij diverse cursussen en trainingen gedaan, waarvoor zij de kosten zelf had moeten betalen.

Het ging om een bedrag van € 30.000. De trainingen die zij had gevolgd, waren onder andere (1) Byron Katie, The school for the work voor een bedrag van € 18.510, (2) Body-Mind opleidingen tot een bedrag van € 767 en (3) trainingen om de regie over het eigen leven te verkrijgen tot een bedrag van € 2.372. In 2011 had X een opleiding gedaan tot PLC programmeur en later was zij ook als programmeur aan het werk gegaan. Sindsdien had zij ook geen Wajong-uitkering meer. De inspecteur weigerde de aftrek van de scholingskosten in de aangifte Inkomstenbelasting.

Rechtbank Gelderland besliste op het beroep van X dat zij aannemelijk had gemaakt dat de cursussen en trainingen waren gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen. Haar persoonlijk functioneren was zo verbeterd dat zij weerbaar genoeg was om de opleiding tot programmeur met succes te kunnen volgen en om vervolgens een baan te vinden en te behouden. De Rechtbank was het echter niet met X eens dat het ging om echte beroepsopleidingen. X had op de zitting toegelicht dat zij bij Byron Katie had geleerd om om te gaan met woede door te leren vanuit liefde te reageren. Bij Body en Mind had zij familieopstellingen gedaan. De Rechtbank besliste dat X de trainingen primair had gevolgd omdat zij de noodzaak voelde voor persoonlijke groei en voor het leren omgaan met psychische problemen in het dagelijks leven, waaronder werk. Dit ontwikkelingsproces was weliswaar erg belangrijk voor het persoonlijk functioneren en daardoor ook voor haar kans op betaald werk, maar toch kwalificeerde dit niet als een opleiding of studie in de zin van artikel 6.27 Wet IB 2001.


Naar de algemene nieuwspagina