Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Doorgeven bankrekening aan Belastingdienst eenvoudiger

Datum 13-04-2015 - 11:26

Krijgt u geld terug van de Belastingdienst, dan moet dat natuurlijk wel op het juiste bankrekeningnummer gestort worden. Sinds kort kunt u gebruikmaken van het formulier ′Wijzigen rekeningnummer ondernemer′ om uw rekeningnummer door te geven of te wijzigen.

Voor belastingteruggaven moet u één rekeningnummer doorgeven dat in principe ook op uw naam staat. Voor de volgende belastingen kunt u daarvoor het formulier ′Wijzigen rekeningnummer ondernemer′ gebruiken:

BTW;
loonheffingen;
motorrijtuigenbelastingen;
overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren).

Het formulier is te vinden op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

Wijzigingsformulier niet gebruiken

U kunt het wijzigingsformulier niet gebruiken voor het doorgeven van een rekeningnummer voor de teruggaaf van inkomstenbelasting, toeslagen of bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor deze teruggaven moet u het rekeningnummer aangeven of wijzigen via Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen. Binnen 15 dagen ontvangt u dan bericht van de Belastingdienst over de wijziging van het rekeningnummer.

Uitzondering voor de teruggaaf van BTW

In principe moet het rekeningnummer voor de belastingteruggaaf op uw naam staan. Hierop bestaat één uitzondering en dat is voor de teruggaaf van BTW. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namelijk per 1 januari 2015 in de wet opgenomen dat u ook het rekeningnummer van een derde kunt doorgeven voor de teruggaaf van uw BTW.


Naar de algemene nieuwspagina