Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Afkoopregeling ineens niet meer aftrekbaar

Datum 02-04-2015 - 13:52

Tot dit jaar kon je de afkoopregeling aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit komt regelmatig voor als een werknemer voortijdig van baan verandert en de auto van de zaak achterlaat. Dit gaat om forse bedragen van duizenden euro′s. Sinds dit jaar is dit bedrag ineens niet meer aftrekbaar.

Een afkoopregeling is een bepaling binnen de autoregeling van een bedrijf, die stelt dat de auto van de zaak bij uitdiensttreding meegenomen moet worden of dat er sprake is van een te betalen afkoopsom. Onder druk van kostenbesparingen zijn dergelijke bepalingen te vaak, te snel en te eenzijdig in autoregelingen opgenomen. Vereniging Auto van de Zaak is mordicus tegen welke afkoopregeling dan ook. Echter, praktijk is dat er veel werknemers zijn die bewust of onbewust voor een dergelijke regeling getekend hebben.

Tot en met 2014 stond in het Handboek Loonheffingen 2014 heel duidelijk aangegeven dat een dergelijke afkoopsom aangemerkt kon worden als eigen bijdrage, waarmee deze aftrekbaar was van de inkomstenbelasting. Dit was in voorkomende gevallen een schrale troost. In het Handboek Loonheffingen 2015 blijkt de afkoopsom opeens weggehaald. Een en ander lijkt gebaseerd op een uitspraak uit 1998, van nota bene 17 jaar geleden.

Advies aan alle zakelijke rijders is om de afkoopregeling wel af te trekken en zich te beroepen op opgewekt vertrouwen. De zakelijke rijder in kwestie heeft immers de autoregeling ondertekend met de op dat moment geldende regels in het achterhoofd.

Bron: Vereniging auto van de zaak


Naar de algemene nieuwspagina