Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Eenmanszaak of VOF en bijtelling auto

Datum 07-02-2010 - 15:42

De ondernemer mag in beginsel zelf kiezen, of hij de auto tot zijn privévermogen rekent of dat hij de auto in het ondernemingsvermogen laat vallen. Wel is het zo dat een auto die voor minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé wordt gebruikt, tot het ondernemingsvermogen moet worden gerekend. Wordt de auto vrijwel uitsluitend privé gebruikt, dan kan deze niet tot het ondernemingsvermogen worden gerekend.

Auto behoort tot het ondernemingsvermogen.
Alle kosten in verband met het autogebruik, inclusief de afschrijvingen op de auto zijn bedrijfskosten en mogen in mindering worden gebracht op de winst. In geval de auto wordt geleast, behoort de auto niet tot het ondernemingsvermogen, maar kunnen de leasekosten wel van de opbrengsten worden afgetrokken. Indien de auto voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé wordt gebruikt, is de forfaitaire bijtelling voor privégebruik van toepassing (25/20/14% x cataloguswaarde). Deze bijtelling moet worden bijgeteld bij de winst. De bijtelling is echter nooit meer dan het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Als de ondernemer BTW-plichtig is, geldt het volgende. De BTW die aan de ondernemer in rekening is gebracht in verband met aanschaf, reparatie- en onderhoud, brandstof, enz. kan geheel in aftrek worden gebracht. Als de auto door de ondernemer ook privé wordt gebruikt voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis, dient een correctie plaats te vinden voor dit privégebruik. De correctie bedraagt 12% x bijtellingpercentage x de cataloguswaarde. Wordt de auto alleen voor zakelijk en voor woon-werkverkeer gebruikt, dan hoeft geen correctie plaats te vinden.

Auto behoort tot het privévermogen.
De autokostenfictie is niet van toepassing. Voor zakelijke en woon/werk-kilometers die worden gereden met een personenauto mag € 0,19 per kilometer van de winst worden afgetrokken.


Naar de algemene nieuwspagina