Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Bij te veel fouten geen herkansing voor informatiebeschikking

Datum 21-11-2014 - 13:08

Bij een controle bij autorijschoolhoudster X constateerde de Belastingdienst een aantal gebreken in de administratie. Toen de hierop volgende vragen van de inspecteur niet volledig werden beantwoord, gaf de inspecteur een informatiebeschikking af waarin stond dat niet was voldaan aan de informatie- en administratieplicht van respectievelijk artikel 47 en 52 AWR.

Op het bezwaar van X besliste de inspecteur dat zijn vragen inmiddels voldoende waren beantwoord en was voldaan aan de informatieverplichting, maar de inspecteur handhaafde de informatiebeschikking voor zover deze betrekking had op het niet-voldoen aan de administratieve verplichtingen.

X ging in beroep. Rechtbank Zeeland-West-Brabant besliste dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat X een substantieel deel van de opbrengsten niet in haar administratie had verwerkt, omdat zij eerder te kennen had gegeven dat haar administratie niet naar behoren was verzorgd en had verklaard dat praktijkexamengelden niet in de boekhouding waren verantwoord. Volgens de Rechtbank was daarom niet voldaan aan de vereisten van artikel 52 AWR en was de informatiebeschikking terecht voor zover deze betrekking had op die bepaling. De Rechtbank verklaarde het beroep van X ongegrond, maar besloot haar niet een nieuwe termijn te geven om alsnog te voldoen aan de in de informatiebeschikking bedoelde verplichtingen zoals bedoeld in artikel 27e, lid 2, AWR. De Rechtbank was namelijk van mening dat de administratie niet achteraf zodanig op orde kon worden gebracht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen en de voor de heffing van belasting van belang zijnde gegevens konden worden afgeleid. Daarvoor vertoonde de administratie te veel niet-herstelbare gebreken, zoals de gebrekkige kasadministratie, terwijl nagenoeg alle ontvangsten contant plaatsvonden.


Naar de algemene nieuwspagina