Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Eigen woning duurder in 2015

Datum 10-11-2014 - 13:35

Volgend jaar krijgt u te maken met een hoger eigenwoningforfait. Het percentage stijgt namelijk van 0,7% naar 0,75%. Daarnaast moet u rekening houden met een lager maximaal aftrekpercentage, omdat dit met 0,5%-punt daalt van 51,5% naar 51%.

Heeft u een eigen woning, dan kunt u onder andere de rente op uw hypotheek in aftrek brengen op uw inkomen. Daar staat echter wel tegenover dat u het eigenwoningforfait moet toepassen. U rekent dan een percentage van de WOZ-waarde van de woning tot het inkomen in box 1. Het percentage van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de waarde van de woning. Zo betaalt u dit jaar 0,70% van de WOZ-waarde als de waarde van de woning meer is dan € 75.000, maar niet meer dan € 1.040.000. De meeste woningen vallen dus in deze categorie. Dit percentage stijgt echter volgend jaar naar 0,75%.

Meer betalen voor de eigen woning
De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde en de huren. De huren zijn het afgelopen jaar flink gestegen om ze meer marktconform te maken. Het gevolg is dat het eigenwoningforfait meestijgt en u dus meer belasting betaalt over de eigen woning. Daarnaast krijgt u te maken met de tariefsaanpassing voor de aftrek van de eigen woning. De aftrek in de vierde schijf (in 2014: bij een inkomen van meer dan € 56.532) wordt jaarlijks verminderd met 0,5%. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het maximale aftrekpercentage uitkomt op 38%. Per 2015 bedraagt het tarief voor aftrek van de eigen woning in de vierde schijf 51% (nu is dat nog 51,5%). U gaat komend jaar dus weer meer betalen voor de eigen woning.


Naar de algemene nieuwspagina