Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Thuiszorg mag zzp′er blijven inzetten

Datum 20-10-2014 - 13:19

De thuiszorg mag zelfstandig werkenden (zzp′ers) blijven inschakelen. Het kabinet gaat belemmeringen aanpakken die het zelfstandigen lastig of onmogelijk maken om in de zorg te werken, zo is vrijdag besloten.

Criteria voor fiscaal ondernemerschap

Vooral in de thuiszorg ontstonden problemen, omdat de Belastingdienst vond dat zzp′ers niet voldeden aan de wet- en regelgeving die voor zelfstandigen en specifiek voor de zorgsector geldt. Zij voldeden niet aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap, waardoor ze niet meer als zzp′er konden werken in de zorg. In juli 2015 treedt in de zorg een nieuwe wet in werking die de positie van zzp′ers al verbetert.

Het kabinet gaat verder met Zorgverzekeraars Nederland afspraken maken om de contracten en overeenkomsten van zzp′ers in de zorg te verhelderen. Dat betekent dat zorgverzekeraars en zorginstellingen vanaf 2016 geen problemen meer moeten zien om zzp′ers te contracteren. Vooruitlopend op die oplossingen zullen contracten tussen zzp′ers en zorginstellingen worden gerespecteerd.

Modelovereenkomsten voor zzp′ers
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Financiën zullen samen met veldpartijen verschillende modelovereenkomsten maken die ondersteuning bieden voor zzp′ers om zich daadwerkelijk als een zzp′er te kwalificeren.

Met deze oplossingsrichtingen wordt duidelijk waar een zzp′er aan moet voldoen. Als een zzp′er in de zorg in aanmerking wil komen voor de fiscale ondernemersfaciliteiten, moeten zij voldoen aan de daarvoor geldende fiscale criteria.


Naar de algemene nieuwspagina