Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Mogelijk Boete bij papieren aangifte

Datum 08-10-2014 - 13:04

Als een ondernemer een papieren aangifte indient terwijl hij zijn aangifte elektronisch moet indienen, kan hij een boete verwachten. Dit is zelfs het geval als de Belastingdienst zijn aangifte volgt.

Dit overkwam een zzp′er die een papieren aangifte inkomstenbelasting 2006 had ingediend. Hoewel de inspecteur de papieren aangifte volgde, legde hij de zzp′er toch een boete op omdat deze niet had voldaan aan zijn aangifteplicht.

Als administratieplichtige was de man namelijk verplicht een elektronische aangifte in te dienen. Hij had in 2010 de Belastingdienst verzocht hem een ontheffing te verlenen van deze verplichting, maar dit verzoek was afgewezen. De zzp′er ging in beroep tegen de boete. Volgens de man mocht de wetgever hem niet dwingen zijn aangifte elektronisch in te dienen. Het hof wees de man erop dat de rechter de wet in beginsel niet mag beoordelen op billijkheid. Ook merkte het hof op dat de man jarenlang al zijn aandacht had gericht op het blijven indienen van papieren aangiftes. Hij had zich nauwelijks ingespannen om de relatief kleine problemen die zich voordeden bij de elektronische aangifte te verhelpen. Zo had de Belastingdienst de man een gebruikersnaam en een wachtwoord toegestuurd. De man had deze inloggegevens laten verlopen door er geen gebruik van te maken. De zzp′er kon zich daarom niet beroepen op afwezigheid van alle schuld. De verzuimboete was terecht opgelegd.


Naar de algemene nieuwspagina