Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Beschikking geen loonheffing vervangt VAR

Datum 23-09-2014 - 12:02

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP′ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel van de staatssecretaris van Financiën.

De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen. Het kabinet wil zo echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.

VAR

De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een ZZP′er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de ZZP′er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de ZZP′er. Opdrachtgevers vragen ZZP′ers een VAR te tonen zodat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Voor ZZP′ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als ZZP′er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.

BGL

Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een ZZP′er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een ZZP′ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de ZZP′er dezelfde beschikking gebruiken.


Naar de algemene nieuwspagina