Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Strengere controle Belastingdienst bij teruggaaf BTW

Datum 03-07-2014 - 12:21

Als mkb-ondernemer krijgt u komend jaar te maken met scherpere controles op uw teruggaafverzoeken van de BTW. Staatssecretaris Wiebes heeft dat recent aangegeven. De extra controles zijn het gevolg van meer financiële middelen voor het toezicht en de invordering van belastingen.

Vorig jaar heeft de Belastingdienst extra geld gekregen voor het verbeteren van het toezicht en de invordering van belastingen. Hierdoor stegen de belastingopbrengsten in 2013 met € 250 miljoen. Recent is de staatssecretaris in zijn beantwoording op Kamervragen ingegaan op de controles voor dit jaar. In 2014 gaat de fiscus zich richten op controles die het meeste geld opleveren. De Belastingdienst kijkt daarom kritisch naar de aangiftes inkomstenbelasting en gebruikt daarvoor de gegevens van derden.

Verhoging van het aantal boekenonderzoeken

Daarnaast verhoogt de fiscus het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder het horizontaal toezicht vallen. Bij een verzoek om teruggaaf van BTW kunt u ook te maken krijgen met strengere controles. De controle richt zich daarbij op de verzoeken om teruggaaf door ondernemingen, de vergelijking tussen de BTW-schuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen BTW en de behandeling van aangiften met aftrek van BTW, maar zonder omzet.


Naar de algemene nieuwspagina