Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Eigen bijdrage auto van de zaak niet aftrekbaar bij geen bijtelling

Datum 03-06-2014 - 12:58

X had een auto van haar werkgever (Y) ter beschikking gesteld gekregen in 2009. Zij betaalde aan Y een eigen bijdrage van € 5.724 omdat zij de normleaseprijs overschreed. De keuze voor een duurdere auto was ingegeven door redenen van gezondheid en comfort. Volgens de leaseregeling zag de eigen bijdrage van X aan Y op het privégebruik van de auto, maar daarvan was geen sprake omdat X niet privé in de auto reed.

X bracht de eigen bijdrage in mindering op haar inkomen uit werk en woning. De inspecteur weigerde de aftrek. Hof Arnhem-Leeuwarden en Rechtbank Gelderland waren dat met de inspecteur eens. De autokostenfictieregeling bood slechts de mogelijkheid tot aftrek van een door een werknemer voor het privégebruik van een ter beschikking gestelde auto aan de werkgever verschuldigde vergoeding, als een voordeel voor het privégebruik in aanmerking werd genomen. De inspecteur had de aftrek terecht niet toegelaten omdat bij X geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking was genomen. Het Hof verwierp de stelling dat dit discriminerend was ten opzichte van haar collega’s die de door Y ter beschikking gestelde auto’s wel voor privédoeleinden gebruikten. De collega’s verkeerden volgens het Hof echter in een andere positie dan X omdat bij hen wel een bijtelling voor privégebruik auto in aanmerking werd genomen. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.


Naar de algemene nieuwspagina