Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Discussie over verhoging eigenwoningforfait

Datum 08-01-2014 - 12:05

Eigen woning bezitters krijgen dit jaar te maken met een hoger percentage van het eigenwoningforfait. Deze verhoging is van 0,6% naar 0,7% Dat is een tariefsverhoging van 17%. Dit is echter pas op het laatste moment bekend geworden. De Tweede Kamer is daar niet blij mee en heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën over deze ‘stiekeme’ belastingverhoging.

Berekenen hoogte eigenwoningforfait

In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat de hoogte van het eigenwoningforfait afhankelijk is van de prijsontwikkeling van de woningen en de prijsontwikkeling van de huren. Bij het vaststellen van het percentage voor het berekenen van de voorlopige teruggaaf is in eerste instantie uitgegaan van 0,65%, omdat de prijsontwikkeling op de woningmarkt nog niet bekend was. Eind december waren deze cijfers pas bekend en kon de staatssecretaris het definitieve eigenwoningforfait vaststellen op 0,7%. Het vaststellen van het percentage is dus conform de regels en valt dit jaar dus behoorlijk hoger uit.

Eigenwoningforfait bevriezen

De discussie is daarmee nog niet voorbij, want de Vereniging Eigen Huis heeft al aangegeven niet blij te zijn met deze onverwachte lastenverzwaring. Ze stellen daarom voor het eigenwoningforfait te bevriezen en na te denken over een nieuwe manier van berekenen. Het is de vraag of de staatssecretaris daarin meegaat.


Naar de algemene nieuwspagina