Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Nieuw btw-nummer voor zzp′ ers niet nodig

Datum 06-12-2013 - 15:44

De Tweede Kamer heeft op 3 december 2013 een motie (nr. 23) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om voor nieuwe zzp′ers een btw-nummer te gaan gebruiken dat niet langer gekoppeld wordt aan het burgerservicenummer (BSN-nummer).

Voorts wordt de regering opgeroepen maatregelen te nemen waardoor bestaande zzp′ers ook de mogelijkheid krijgen een nieuw btw-nummer aan te vragen.

Achtergrond

Het btw-nummer voor zzp′ers is gekoppeld aan hun BSN-nummer. Zzp′ers zijn verplicht om hun btw-nummer - gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk - openbaar te maken voor hun afnemers. De koppeling met het BSN-nummer kan volgens de indieners van de motie fraudebevordering in de hand werken.

Motie ontraden

Het is echter nog de vraag of de regering deze motie wel gaat uitvoeren. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de motie namelijk ontraden. In een brief aan de Kamer van eveneens 3 december 2013 geeft hij aan dat bij hem op dit moment geen signalen bekend zijn van omvangrijk oneigenlijk gebruik van BSN-nummers die uit BTW-nummers van eenmanszaken zijn afgeleid. Bovendien wordt onder regie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op dit moment gewerkt aan een nieuw stelsel waarin hoog betrouwbare authenticatiemiddelen voor zowel burgers als bedrijven zullen worden gerealiseerd, aldus Weekers.


Naar de algemene nieuwspagina