Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Verrekenen bijtelling moet in dezelfde periode

Datum 01-11-2013 - 13:31

Heeft een werknemer een auto van de zaak, dan moet er een bijtelling voor het privégebruik tot het loon van de werknemer worden gerekend. Een eventuele vergoeding van de werknemer moet daarop in mindering worden gebracht. De werknemer moet deze eigen bijdrage dan wel op tijd betalen. Dit blijkt uit een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak had de werknemer in 2006 en 2007 een auto van de zaak. Voor deze auto was de werknemer in het bezit van een Verklaring geen privégebruik auto. Daarnaast had hij met zijn werkgever afgesproken dat een eventuele bijtelling aan het einde van het boekjaar werd verrekend in rekening-courant. De werknemer was verplicht om een rittenadministratie bij te houden, maar die bleek onvoldoende te zijn. De inspecteur legde daarom een naheffingsaanslag op vanwege de bijtelling voor de auto van de zaak.

Verrekening niet op tijd
In 2009 verrekende de werkgever deze bijtelling voor 2006 en 2007 in rekening-courant. Het was aan de rechter om te bepalen of deze verrekening voldoende was om de naheffing over 2006 en 2007 achterwege te laten. Het gerechtshof gaf aan dat een bijdrage voor het privégebruik in principe aftrekbaar was, maar dat de vergoeding dan in het hetzelfde loontijdvak en/of hetzelfde boekjaar moest plaatsvinden. De verrekening in 2009 was dus niet op tijd. De rechter vond de naheffingsaanslag daarom terecht.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22 oktober 2013.


Naar de algemene nieuwspagina