Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Urencriterium goed bewijzen

Datum 25-10-2013 - 10:53

Bij het opstellen van bewijs dat u voldoet aan het urencriterium, moet u zorgvuldig te werk gaan. Het achteraf opstellen van een globaal urenoverzicht is waarschijnlijk niet voldoende. Dat blijkt ook uit een recent gepubliceerde rechtszaak van Rechtbank Den Haag. Een ondernemer liep ondernemersaftrek mis vanwege een tekortschietende urenadministratie.

Wilt u gebruik maken van de ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting (IB), dan moet u voldoen aan het urencriterium. U moet minstens 1.225 uren aan het drijven van uw onderneming besteden. Het is aan u om dat te bewijzen. Vaak kan dat aan de hand van een agenda, bonnetjes en/of een kilometeradministratie. In sommige gevallen is het onontkoombaar om ook alle uren te specificeren.

Geen zelfstandigenaftrek

In deze zaak wilde een ondernemer zelfstandigenaftrek toepassen. Volgens de inspecteur voldeed hij echter niet aan het urencriterium. De man probeerde aan de hand van achteraf geproduceerde urenoverzichten te bewijzen dat hij wel voldoende tijd in zijn onderneming had gestoken. De rechter was niet overtuigd. De urenoverzichten waren niet alleen achteraf opgemaakt, ze waren ook nog eens te globaal van aard. De zelfstandigenaftrek was daarmee van de baan.


Naar de algemene nieuwspagina