Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Voorstel voor 1 standaard BTW-aangifte in EU

Datum 24-10-2013 - 15:35

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een nieuwe standaard BTW-aangifte gedaan, die ondernemingen in de EU tot € 15 mld per jaar aan besparingen kan opleveren. Het voorstel voorziet in een uniforme reeks verplichtingen waaraan ondernemingen moeten voldoen wanneer zij hun BTW-aangiften indienen, ongeacht de lidstaat waar zij dat doen. Dankzij de standaard BTW-aangifte, die de nationale BTW-aangiften zal vervangen, moeten overal in de EU straks dezelfde basisgegevens worden verstrekt binnen dezelfde termijnen.

De aangifte zal slechts vijf verplichte vakken bevatten, maar de EU-lidstaten krijgen wel de mogelijkheid om een aantal aanvullende, gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken. De standaard BTW-aangifte zal maandelijks moeten worden ingediend, behalve door kleine ondernemingen die dit op kwartaalbasis mogen doen. De verplichting om een BTW-jaaroverzicht in te dienen, die nu in sommige lidstaten bestaat, verdwijnt. De standaard BTW-aangifte kan overal in de EU langs elektronische weg worden ingediend.


Naar de algemene nieuwspagina