Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Soepeler vereisten voor fiscale eenheid

Datum 18-10-2013 - 14:06

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest gewezen waaruit de conclusie lijkt te kunnen worden getrokken, dat in meer gevallen sprake kan zijn van een fiscale eenheid voor de btw dan voorheen werd gedacht. Voor een fiscale eenheid voor de btw moet onder meer sprake zijn van een nauwe verbondenheid in economisch opzicht. Daarvan is ook sprake in een geval waarin een houdstermaatschappij alle aandelen bezit van een of meer vennootschappen en elk van deze vennootschappen tegen een overeengekomen vergoeding bestuurt, en voorts tussen deze vennootschappen niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan.

Om onderdeel te kunnen uitmaken van een fiscale eenheid moet sprake zijn van voldoende verwevenheid in financieel, economisch en organisatorisch opzicht. Op vrijdag 11 oktober 2013 oordeelde de Hoge Raad over een zaak waarin een houdstermaatschappij alle aandelen in drie dochterondernemingen hield en tegen vergoeding het management van deze dochters voerde. De managementvergoedingen maakten ongeveer 10% van de totale omzet van deze houdster uit. Verder verrichtten de dochterondernemingen onderling prestaties tegen vergoeding, maar niet voor meer dan 50% van hun respectievelijke omzetten. Toch oordeelde de Hoge Raad vandaag dat sprake is van voldoende verwevenheid om een fiscale eenheid voor de btw te vormen.

De Hoge Raad verwoordt dit als volgt: in het geval waarin een houdstermaatschappij alle aandelen bezit van een of meer vennootschappen en elk van deze vennootschappen tegen een overeengekomen vergoeding bestuurt, en voorts tussen deze vennootschappen niet verwaarloosbare economische betrekkingen bestaan, is sprake van nauwe verbondenheid in economisch opzicht. Het maakt daarvoor niet uit dat die vennootschappen in meer of minder belangrijke mate prestaties verrichten jegens derden.

Wat betekent dit voor u?
Het lijkt er op dat door dit arrest in meer gevallen sprake kan zijn van een fiscale eenheid voor de btw dan voorheen werd gedacht. Wij raden ondernemingen die weliswaar verweven zijn met andere bedrijfsonderdelen maar die er tot nu toe van uitgingen onvoldoende te zijn verbonden om een fiscale eenheid voor de btw te kunnen vormen, contact met een btw-specialist op te nemen. Het is daarbij relevant dat ook de fiscus kan beslissen dat sprake is van een fiscale eenheid en dat de fiscale eenheid voor de btw ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van btw-schulden met zich meebrengt.

Bron: Hoge Raad, 11-10-2013, nr. 11/05105.


Naar de algemene nieuwspagina