Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Gebruikelijk loon en auto van de zaak

Datum 14-10-2013 - 10:39

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs een actualiseringsbesluit uitgebracht met enkele gewijzigde beleidsstandpunten voor de loonheffingen.

Het besluit gaat in op een specifieke situatie van een directeur-grootaandeelhouder (dga) van wie het loon uit zijn bv minder bedraagt dan de gebruikelijkloongrens (€ 43.000 jaar 2013) en aan wie een auto van de zaak ter beschikking is gesteld. Bij de bepaling van de hoogte van het minimaal in aanmerking te nemen gebruikelijke loon mag rekening worden gehouden met de loonbijtelling wegens het voordeel uit privégebruik van de auto van de zaak.

Door de Wet uniformering loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 het voordeel wegens privégebruik van de auto van de zaak ook tot het loon voor de premieheffing werknemersverzekeringen gerekend. Tot 1 januari 2013 werden geen premies werknemersverzekeringen over dit privégebruik geheven. Ingeval een dga geen werknemer is voor de werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld omdat hij de meerderheid van de aandelen in de bv bezit die hem een auto van de zaak ter beschikking stelt) dan is over het voordeel uit privégebruik van de auto van de zaak geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.


Naar de algemene nieuwspagina