Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


BTW en de auto van de zaak vanaf 1 juli 2011

Datum 15-11-2011 - 10:48

Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. In 2011 moet u daarom zowel de oude als de nieuwe regels toepassen. Vanaf 1 januari 2012 past u alleen nog maar de nieuwe regels toe.

Bedrijfs- of privévermogen?

Koopt u een auto die u zakelijk wilt gebruiken? U moet dan kiezen of u deze tot uw bedrijfs- of uw privévermogen rekent. Dit is van belang voor de btw-aftrek bij de aanschaf. Ook heeft de keuze gevolgen als u de auto weer wilt verkopen.

Rekent u de auto volledig tot uw bedrijfsvermogen? Dan kunt u de btw over de aanschaf of lease, het onderhoud en de benzinekosten als voorbelasting aftrekken, voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet.

Privégebruik

Wordt uw auto van de zaak privé gebruikt door u of uw werknemers? Dan moet u over dit privégebruik btw betalen.

Privégebruik auto van de zaak vanaf 1 juli 2011

Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de aanschaf, onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Dit geldt ook voor leaseauto´s. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen.

Dit privégebruik kunt u vaststellen op 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Voorbeeld

U hebt een auto gekocht met een catalogusprijs van € 25.000, inclusief btw en bpm. U hebt de btw van deze auto volledig afgetrokken. U gebruikt de auto ook privé. Voor het privégebruik moet u dan 2,7% x € 25.000 = € 675 btw betalen. U betaalt deze btw bij de laatste aangifte van het jaar. Voor het jaar 2011 past u deze regeling toe over de periode 1 juli tot en met 31 december. Dat komt neer op: 184/365 x € 675 = € 340. De btw voor de periode 1 januari tot en met 30 juni berekent u op basis van de oude regels.

Zakelijk gebruik privéauto

Gebruiken uw werknemers hun eigen auto voor uw onderneming? En ontvangen zij hiervoor van u een vergoeding? Dan kunt u hierover geen btw aftrekken.


Naar de algemene nieuwspagina