Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Fiscaal partnerschap

Datum 15-11-2011 - 10:34

Sinds 1 januari 2011 zijn sommige regels voor fiscaal partnerschap veranderd. De belangrijkste veranderingen:

* Als u ongetrouwd samenwoont, bent u in bepaalde situaties fiscale partners.
* Als u duurzaam gescheiden leeft, dan bent u toch fiscale partners.
* Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan verandert er meestal niets.

U woont ongetrouwd samen

Woont u in 2011 ongetrouwd samen en staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven? Dan bent u fiscale partners als u aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

* U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn.
* U hebt samen een kind.
* U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
* U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
* U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.

Woonde u in 2011 samen met uw kind of met uw vader of moeder? Dan geldt als aanvullende voorwaarde dat u allebei 27 jaar of ouder was op 31 december 2010.

Uw fiscaal partnerschap begint op het moment dat u allebei op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente en eindigt op het moment dat dat niet meer zo is. Stond u al voor 1 januari 2011 samen ingeschreven? Dan begint uw fiscaal partnerschap op 1 januari 2011.

Sluit u in 2011 een notarieel samenlevingscontract, koopt u samen een woning of meldt u uw partner in 2011 aan voor uw pensioen? Dan wordt u vanaf dat moment fiscale partners. Staat u al het hele jaar samen ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u heel 2011 fiscale partners.
Wat als u niet aan de voorwaarden voldoet?

Dan bent u geen fiscale partners. U mag dan bepaalde inkomsten en aftrekposten niet verdelen. Ook krijgt degene die geen of een laag inkomen heeft de algemene heffingskorting niet uitbetaald.


U leeft duurzaam gescheiden

Tot 1 januari 2011 was u geen fiscale partners meer vanaf het moment dat u duurzaam gescheiden leefde. Dit is veranderd. Ook als u duurzaam gescheiden leeft, bent u fiscale partners. Dat blijft u totdat u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

* U hebt een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter en
* u staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Afhankelijk van uw situatie heeft dit gevolgen voor u. U leest hieronder de belangrijkste:

* betaalde alimentatie aftrekken
* inkomsten en aftrekposten verdelen
* bepaalde heffingskortingen kunnen vervallen

Ook als u samenwoont met een andere partner kan dan gevolgen hebben.


Naar de algemene nieuwspagina