Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Vereenvoudiging BV-recht

Datum 21-05-2010 - 13:47

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) is een populaire rechtsvorm. Tegelijkertijd is gebleken dat ondernemers onder de bestaande bv-wetgeving nogal eens last ondervinden van regels die onnodig belemmerend werken.

Om ervoor te zorgen dat het Nederlandse vennootschapsrecht aantrekkelijk blijft voor ondernemers, is door de Ministeries van Justitie en Economische Zaken een project gestart om het bv-recht te vereenvoudigen en te flexibiliseren.

In het daarvoor opgestelde wetsvoorstel worden ondermeer het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro en de verplichte blokkeringsregeling afgeschaft. Hetzelfde geldt voor de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura. Ook wordt het eenvoudiger om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden en kan in de statuten worden geregeld dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel zijn ondernemers en juridische professionals betrokken.


Naar de algemene nieuwspagina