Verhagen Administraties

Volledig bericht

Naar de algemene nieuwspagina


Minimumloon stijgt per 1 januari 2014

Datum 08-11-2013 - 13:58

Per 1 januari 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Bedragen

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2014:

- € 1.485,65 per maand;

- € 342,85 per week;

- € 68,57 per dag.

Uitgangspunt

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) hanteert als uitgangspunt dat de algemene welvaartsontwikkeling tot uitdrukking komt in de inkomens van werknemers met een minimumloon. Bij een kortere arbeidstijd dan de gebruikelijke, is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager. De minimumloonbedragen worden per maand, per week en per (werk)dag uitgedrukt. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Overigens kan het uurloon per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.


Naar de algemene nieuwspagina